Prešovská pravoslávna eparchia

Spravodajstvo

Domov   >   Aktuality   >   Spravodajstvo

Rozlúčka s duchovným otcom Vasiľom Bobákom

Za účasti množstva duchovných a veriacich z celého Slovenska sa vo štvrtok 2. marca 2017 Jeho Blaženosť arcibiskup prešo ...

Láska a jednota sú základnými prejavmi sv. Pravoslávia

5. marca 2017 – tohtoročnú prvú nedeľu Veľkého pôstu - Nedeľu Víťazstva Pravoslávia oslávil najvyšší predsta ...

Sviatok Srítenija Hospódňa v Prešove

Slávnostnú sv. liturgiu v stredu 15. februára 2017 v deň sviatku Srítenija Hospódňa odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropo ...

Výsledky výtvarnej súťaže „Christós raždájetsja!“

Na začiatku školského roka 2016/17 vyhlásil Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku výtvarnú ...

Metropolita Rastislav sa stretol s rektorom Prešovskej univerzity

Vo štvrtok 2. februára 2017 sme na pôde Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove n ...


Sviatok Bohozjavenia v prešovskom katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského

V Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove vo štvrtok 19. ...

Svätenie vody na potoku v Osadnom

Na sviatok Bohozjavenia alebo Krstu Iisusa Christa je v Pravoslávnej cirkvi zvykom posväcovať vodu. Spasiteľ, keď vošiel do rieky Jordán, ne ...

Večer pred Bohozjavením v Osadnom

Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalendára, oslávili 6. / 19. januára 2017 sviatok Bohozja ...

V Prešove oslávili sviatok Christovho Narodenia

Sviatok Christovho Narodenia v sobotu 7. januára 2017 sa stal pre veriacich prešovskej cirkevnej obce o to slávnostnejší, že ...

Predvečer sviatku Christovho Narodenia v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove

Veľkým povečerím a utreňou sa v stredu 6. januára 2017 večer v Katedrálnom ch ...

Strana: ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...
Strana 22 z 38
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty