Prešovská pravoslávna eparchia

Spravodajstvo

Domov   >   Aktuality   >   Spravodajstvo

Sviatok svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

V nedeľu 6. decembra 2015 sa v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove konala archi ...

Výnimočná historická udalosť a neopísateľná duchovná radosť v Slovinkách

6. decembra 2015 Boh vypočul niekoľkoročné modlitby a prosby našich veriacich o pos ...

Panychída za obete hladomoru na Ukrajine

V nedeľu 29. novembra 2015 po archijerejskej sv. Liturgii v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove bola pred ...

Metropolita Rastislav na odovzdávaní cien Košického samosprávneho kraja

Na Slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v piatok 27. novembra 2015 v Štátnom divadl ...

Posviacka zvonice v Ruskom Potoku

V nedeľu 22. novembra 2015 sa v drevenom chráme v Ruskom Potoku konali oslavy chrámového sviatku sv. archanjela Michala.

Metropolita Rastislav v Medveďom

V nedeľu 8. novembra 2015 prežívali veriaci z malebnej obce Medvedie neďaleko poľských hraníc veľkú radosť. Pri príležitosti chrámového sv ...

10 rokov po posviacke krypty v Osadnom

Krypta vojakov v Osadnom sa tento rok po prvýkrát zúčastnila medzinárodného projektu „Zapáľ sviečku" keď sa na počesť ukončenia I ...

Metropolita Rastislav sa zúčastnil rozlúčky s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom

Kardinál Ján Chryzostom Korec sa v sobotu 31. októbra 2015 symbolicky vrátil na Nit ...

Posviacka ikonostasu v Kručove

V nedeľu 25. októbra 2015 zavítal do obce Kručov v stropkovskom okrese Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropo ...

V Myjave si uctili osobnosť Ľudovíta Štúra

V utorok 20. októbra 2015 si poslanci Národnej rady SR slávnostným zasadnutím v Myjave uctili významnú osobnosť slovenských dej ...

20. výročie posviacky chrámu v Sabinove

Veriaci zo Sabinova prežívali v nedeľu 18. októbra 2015 veľkú radosť. Zavítal k nim Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup pre ...

Posviacka ikonostasu vo Veľkrope

Druhá októbrová nedeľa sa niesla vo Veľkrope v znamení radosti. Predovšetkým preto, že sme slávili chrámový sviatok Pokróva presvjatýja Bohoródic ...

Strana: ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Strana 28 z 37
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty