Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy Svetového dňa Bratstva pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS v Bardejove

Domov   >   Vyhľadávanie
Sviatok Sríteňija Hospódňa je celosvetovým dňom a sviatkom pravoslávnej mládeže. Rovnako sa k nemu hlási i Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 17. februára 2018 v bardejovskom chráme sv. Serafíma Sarovského konali za účasti Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava a viacerých duchovných zo Slovenska, ako aj hostí z Ukrajiny a množstva veriacich oslavy Svetového dňa pravoslávnej mládeže.

„Pravoslávna cirkev požehnala, aby sa sviatok Sríteňija Hospódňa stal dňom pravoslávnej mládeže. Táto idea je veľmi pekná, pretože v obraze Dieťaťa Christa a starca Simeona sa stretávajú dve generácie – mladá a staršia, ale dôležitým je i miesto stretnutia – jeruzalemský Chrám. Veľakrát počujeme otázku: Načo pôjdem do chrámu? Načo je tam potrebné chodiť? Veď Boha nosím vo svojom srdci a modliť sa môžem aj doma. V chráme je chladno, je tam veľa ľudí a všetci sa budú na mňa pozerať," týmito slovami začal svoju kázeň jeromonach Alexander (Haluška), ktorý v minulosti sám pôsobil ako prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS.

„Do chrámu máme ísť preto, aby sme sa stretli s Christom. To by mal byť pre nás veriacich ten najlepší dôvod. Spravodlivý Simeon urobil to isté. Aby sa stretol s Christom, prišiel do chrámu. Rovnako i my, aby sme sa stretli s Christom, musíme prísť do chrámu. Aby sme Ho prijali na svoje ruky, do svojho srdca, musíme prísť do chrámu na sv. liturgiu, zúčastniť sa na Eucharistii. To je naše stretnutie s Hospodinom, dôvod, prečo máme chodiť do chrámu. Takýmto spôsobom sa s Bohom nikde inde nestretneme. Dnes sme v Evanjeliu počuli slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a Ja vám dám odpočinúť" (Mt 11, 28). Chodíme do chrámu, aby sme našli pokoj, aby sme od nášho Hospodina načerpali pokoj, ktorý nikde inde vo svete nemôžeme nájsť," uviedol v kázni o. Alexander.

Bratstvo pravoslávnej mládeže sa podľa jeho slov snaží združovať pravoslávnu mládež. „Cieľom Bratstva je dať mladým ľuďom dobrý duchovný základ, dobrú duchovnú skúsenosť. Viacerí mládežníci sa na základe skúsenosti s Bohom a chrámom v Bratstve stali duchovnými. Niektorí sa stali mníchmi, iní odišli pracovať do veľmi prestížnych svetských povolaní, ale nezabudli žiť kresťanským životom," vysvetlil.

„Náš vladyka metropolita Rastislav má tiež veľmi blízku skúsenosť s Bratstvom. My z okolia Medzilaboriec sme k nemu prichádzali na duchovné besedy. Obľúbili sme si ho a často sme ho pozývali na naše podujatia. Mladí ľudia našli svojho pastiera, človeka, ktorý ich duchovne viedol a vedie doteraz. To, že je tu dnes medzi nami, je najlepším dôkazom toho, že ani ako biskup na našu mládež nezabúda," dodal o. Alexander.

V závere sv. liturgie sa k prítomným prihovoril vladyka Rastislav, ktorý pozdravil všetkých so sviatkom Sríteňija a zaželal im mnoho duchovných síl do nadchádzajúceho Veľkého pôstu. Po ňom sa slova ujali duchovný správca cirkevnej obce v Bardejove mitr. prot. Ján Lakata a duchovník Bratstva jer. Ivo Petrovaj, ktorí taktiež pozdravili Bratstvo pravoslávnej mládeže s jeho dňom.

Prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS a zároveň študent II. ročníka PBF PU v Prešove brat Lukáš Polakovič pozdravil prítomných mladých i starších a ako povedal, bez nich by Bratstvo nebolo tým, čím je. Po príhovore venoval metropolitovi Rastislavovi, mitr. prot. Jánovi Lakatovi a mitr. prot. Petrovi Grigovi - vedúcemu delegácie mládežníkov z Ukrajiny – ako spomienkový dar ikony.

Po sv. liturgii sa v priestoroch miestnej základnej školy konal kultúrny program, ktorý si pripravili mládežníci z jednotlivých cirkevných obcí.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty