Prešovská pravoslávna eparchia

Inštitúcie

Redakcia časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda

Mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

sídlo:Bayerova 8, 080 01 Prešov,tel.:051/772 47 36
šéfredaktor:
Dana Džuganová,mobil:0905 737 707, tel.:056/649 11 40
web:www.ocam.orthodox.sk,email:ocam@orthodox.sk

Zastupiteľstvo Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách
a na Slovensku pri Moskovskom patriarcháte

Chrám sv. Nikolaja v Kotelnikách
predstavený zastupiteľstva:
prot. Alexej Juščenko
sídlo:
1-j Koteľničeskij pereulok No. 8, 109 240 Moskva, Rusko
tel.:
007 095 / 915 70 45,tel./fax:007 095/ 915 27 03
web:www.pccs.ru,email:podvorye-pcczs@yandex.ru

Účelové zariadenia:Predajňa kníh „Knižnaja lavka”
a Vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda

Učebné zariadenie:Cyrilometodská nedeľná škola

Zastupiteľstvo Ruskej pravoslávnej cirkvi – Podvorije

Chrám sv. ap. Petra a Pavla
predstavený zastupiteľstva:
prot. Nikolaj Liščenjuk
sídlo:
ul. Krále Jiřího 1040/26,360 01 Karlovy Vary (ČR)
tel.:00420 353 223 238,tel./fax:00420 353 227 738,mobil:00420 607 183 023
web:info.pravoslaviecz.cz/karlovy-vary/

Filantropia Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

sídlo:Bayerova 8, 080 01 Prešov
riaditeľ:
miesto neobsadené

Filantropia – Dom, n. o.

sídlo:Bayerova 8, 080 01 Prešov

riaditeľ:mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, Csc.
mobil:0907 958 301
e-mail:gerkam@unipo.sk, gerka@orthodox.sk

odborný psychologický poradca:jerej Mgr. Andrej Nikulin, PhD.
účtovník:
Mgr. Iveta Starcová,email:starcova@orthodox.sk

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

sídlo:Bayerova 8, 080 01 Prešov
tel.:
0948 509 980, mobil:0915 857 986
web:
http://bpm.orthodox.sk,e-mail:bratstvo.slovakia@gmail.com,bratstvo@orthodox.sk

prezident:jerejMgr. Ivo Petrovaj,e-mail:petrovaj.ivo@gmail.com,mobil:0948 395 313
viceprezidenti:

Mgr. Alexander Haluška,e-mail:haluska@orthodox.sk,mobil:0905 263 474
Jozefína Polakovičová,e-mail:josie.polakovicova@hotmail.com,mobil.:0911 567 678
Mgr. Marcela Hvižďaková,e-mail:markellah@gmail.com,mobil.:0907 377 171

ekonóm:
Marika Humenská,e-mail:marika.humenska@gmail.com,mobil.:0907 365 272

dozorná rada:prot. Mgr. Ján Bieloruský, Mgr. Ing. Vladimír Gerka,Ľuboš Savčak

edičná rada:Maroš Hopta (predseda),Viera Čabiňaková,Roman Daňo,Jana Kobanová,Sofia Mitriková

duchovní BPM za Prešovskú eparchiu:

prot. Mgr. Peter Savčák
prot. Mgr. Boris Hrustič

duchovní BPM za Michalovskú eparchiu:
neobsadené

Redakcia časopisu Istina
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

redakcia:Bayerova 8, 080 01 Prešov
mobil:0948 509 980, 0915 857 986
email:istina12@gmail.com

šéfredaktor:Mgr. Marcela Hvižďaková
mobil:
0907 377 171
email:
markellah@gmail.com

 

technický redaktor:Michael Brych

pokladník:Veronika Zacková
mobil:0944 616 591
email:perpetuaveronika.zackova@gmail.com

BPM číslo účtu:4008447171/7500
ISTINA číslo účtu:4008409298/7500

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove

sídlo:Masarykova 15, 080 01 Prešov
tel.:051/772 47 29,tel./fax:051/773 26 77
web:http://www.unipo.sk/PU/PBF/pbf.htm,email:maria.lacekova@unipo.sk

dekan:prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
email:jsafin@unipo.sk, jan.safin@post.cz

prodekan pre vzdelávanie:Doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
e-mail:tomas.hangoni@unipo.sk

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium:protodiakon ThDr. Ján Husár, PhD.
email:jan.husar@unipo.sk

prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy:jerej Mgr. Andrej Nikulin, PhD.
e-mail:andrej.nikulin@unipo.sk

tajomníčka:Mgr. Mária Huňadyová
email:maria.hunadyova@unipo.sk

finančná učtáreň, evidencia majetku, archív, personalistika:Mgr. Albína Sotáková
e-mail:albina.sotakova@unipo.sk

sekretariát:Mgr. Mária laceková
email:maria.lacekova@unipo.sk

referát pre pedagogickú a výchovnú činnosť:
Mgr. Helena Kuzanová,email:helena.kuzanova@unipo.sk
Mgr. Elena Šaková, PhD.,email:elena.sakova@unipo.sk

referát pre zahraničné vzťahy:PhDr. Jana Komová
e-mail.:jana.komova@unipo.sk

sekretariát katedier:Iveta Petrušová
email:iveta.petrusova@unipo.sk

Predajňa skrípt:Mgr. Anželika Gerková
email:anzelika.gerkova@unipo.sk

Pravoslávny kňazský seminár PBF PU

sídlo:Plzenská 7, 080 01 Prešov
tel.:051/772 22 60, 051/772 58 30 – vrátnica

rektor:mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
email:kspbf@unipo.sk
mobil:0907 958 301

vicerektor:protodiakon ThDr. Ján Husár, PhD.

špirituál:prot. Mgr. Dimitrij Paster
email:dimitrij.paster@unipo.sk

prefekt:archimandrita Serafim

odborná referentka:Mgr. Beáta Vargová
email:vargovab@unipo.sk

účtovníčka:Mgr. Andrea Rusiňáková
email:andrea.rusinakova@unipo.sk

domovník:Karol Vitališ

vrátnici:Helena Pasterová, Galina Kitanová, Vasil Kernaševič

Chrám sv. apoštola a ev. Jána Bohoslova

správca:archimandrita serafim

Kaplnka Záštity Presvätej Bohorodičky vo dvore Kňazského seminára

Knižnica PBF PU

sídlo:Plzenská 5, 080 01 Prešov,tel.:051/772 22 60, 051/772 58 30
knihovník:
Mgr. Iveta Kocvárová

UK2- Univerzitná knižnica PU vbudove Fakulty zdravotníckych odborov,
sídlo:Partizánska 1, 080 01, Prešov

knihovníci:Mgr. Dana Kojnoková,Katarína Matejová,Bc. Anna Repková,Marta Štefaniová


Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty