Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa stretol so zástupcami Matice slovenskej

Domov   >   Vyhľadávanie
Možnosti spolupráce, ako i predstavenie doterajšej činnosti boli témami stretnutia Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava so zástupcami Matice slovenskej.

Stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 12. marca 2018 v priestoroch ÚPPE ER v Prešove. Zo strany Matice slovenskej sa ho zúčastnili – predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, členka Dozorného výboru Matice Slovenskej Mária Murdziková a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Prešove Sláva Jurková.

Predseda Matice slovenskej priblížil vladykovi činnosť ich organizácie a zároveň načrtol možnosti spolupráce, či už v rámci mládežníckej organizácie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – Syndesmos, alebo na akademickej úrovni. Rovnako prisľúbil, že ho budú informovať o všetkých podujatiach, ktoré organizujú. 

Vladyka Rastislav privítal iniciatívu Matice slovenskej a vyzdvihol jej prínosnú prácu v oblasti rozvoja kultúry, zachovania národného povedomia a podpory vlastenectva. Rovnako súhlasil s názorom, že najmä mladých ľudí je potrebné viesť k poznaniu národných dejín, slovenskej kultúry a ľudových tradícií. Vyzdvihol tiež spolužitie národnostných menšín na Slovensku a ako povedal – hoci nie všetci občania Slovenskej republiky sú Slováci podľa národnosti, všetci považujú Slovensko sa svoje rodisko a domovinu.


Stretnutie Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava so zástupcami Matice slovenskej. Na snímke zľava riaditeľka Domu Matice slovenskej v Prešove Sláva Jurková, členka Dozorného výboru Matice Slovenskej Mária Murdziková, Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav a predseda Matice Slovenskej JUDr. Marián Gešper.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty