Prešovská pravoslávna eparchia

Mládež

SYNDESMOS
http://syndesmostemporary.blogspot.sk/

Syndesmos je medzinárodná pravoslávna kresťanská mládežnícka organizácia. Podporuje a radí miestnym pravoslávnym mládežníckym organizáciam a mládežníckym hnutiam, školám, venuje sa zvyšovaniu spolupráce a vzájomného vymieňania si poznatkov. Pomáha pri školení vedúcich, informuje a vychováva členov svojej organizácie. Pracuje na rozvoji spoločnosti a hlbšie posilňuje svedectvo o pravoslávnej Cirkvi a o práci jej mládežníkov v súčasnom svete.

Ciele SYNDESMOS-u

1. Splniť účel "zväzku spoločenstva" (v gr. syndesmos) medzi pravoslávnou mládežou po celom svete, organizovať skupiny na miestach, kde je to možné.

2. Zvyšovať hlbšiu spoluprácu medzi Pravoslávnymi bohosloveckými fakultami, seminármi. Usmerňovať pravoslávnu mládež v chápaní a hlbšom porozumení pravoslávnej viery a Cirkvi vo svete.

3. Vychovávať členov vzájomnou spoluprácou a pomocou medzi nimi a týmto dospieť k sebarealizácii.

4. Snažiť sa o spoluprácu s ostatnými kresťanmi a ľuďmi iných vierovyznaní (konfesíí).

5. Stať sa výnimočným nástrojom porozumenia s orientálnou pravoslávnou Cirkvou.

SYNDESMOS bol založený v roku 1953 v Paríži vo Francúzsku skupinou mladých pravoslávnych teológov, vrátane takých mien ako John Mayendorff, Nikos Nissiotis, Paul Evdokimov, Alexander Schmemann a budúci patriarcha antiochijský Ignatios, ktorí hľadali obnovu a jednotu pravoslávnej Cirkvi.

SYNDESMOS čoskoro dostal požehnanie a podporu všetkých pravoslávnych Cirkví pre prácu na hlbších podnetoch, udržiavať a vylepšovať tradíciu pravoslávnej Cirkvi v takých dôležitých častiach ako je liturgický život, ekumenické hnutie, misionárska činnosť a nadviazanie spolupráce s orientálnou pravoslávnou Cirkvou.

V súčasnosti je kreatívnym Bratstvom pravoslávnej mládeže, ktoré spolupracuje s viac ako 150-timi pravoslávnymi organizáciami a cirkevnými školami vo viac ako 50-tich krajinách sveta a je zviditeľnené prostredníctvom Spoločenstva národov, UNESCO, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií.


Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
bpm.orthodox.sk

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS je organizácia, ktorá má na Slovensku už dlhoročnú históriu a na základe skúsenosti pracuje s mládežou a pomáha tak pri jej dobrom a kresťanskom formovaní a začlenení mladých ľudí do života Cirkvi. Bratstvo je neziskovou organizáciou zaoberajúcou sa rôznymi formami práce s mládežou. Mladý človek v dnešnom globalizovanom svete má potrebu stretávať sa, duchovne sa posilňovať a vymieňať si skúsenosti s inými. Za týmto účelom sú organizované pracovné a letné tábory, duchovné stretnutia, rôzne športové a zábavné akcie. Momentálne existuje na Slovensku niekoľko skupín, ktoré aktívne pracujú na Pravoslávnych cirkevných obciach. Keďže Bratstvo je súčasne aj členom celosvetovej organizácie SYNDESMOS, podporuje a umožňuje mladým ľuďom účasť na medzinárodných stretnutiach.

Bližšie informácie nájdete na stránke Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS - bpm.orthodox.sk

Kontaktné údaje:

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
Bayerova 8
080 01 Prešov 

tel.: +421 915 857 986
web: bpm.orthodox.sk 
e-mail: bratstvo@orthodox.sk
číslo účtu: 4008447171/7500

prezident
jerej Mgr. Ivo Petrovaj 
mobil: 
+421 948 395 313
e-mail:
petrovaj.ivo@gmail.com
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty