Prešovská pravoslávna eparchia

Spravodajstvo

Domov   >   Aktuality   >   Spravodajstvo

Stretnutie metropolitu Rastislava s veľvyslancom Ruskej federácie

V utorok 9. júna 2015 sa Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých kr ...

Metropolita Rastislav na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

V historickej sále Čierneho orla v Prešove sa 3. júna 2015 uskutočnilo Slávnostné ...

Chrámový sviatok a posviacka zvona v Medzilaborciach

V nedeľu 31. mája 2015 navštívil pri príležitosti chrámového sviatku Sošéstvija svjatáho Dúcha Medzilaborce Je ...

Posviacka ikonostasu v Zbudskej Belej

V nedeľu 24. mája 2015, v deň sviatku Voznesénija Hospódňa a sviatku sv. apoštolom rovných Metoda a Cyrila navštívil cirkevnú obec ...

20. výročie speváckeho zboru v Humennom

Pri príležitosti chrámového sviatku a 20. výročia vzniku speváckeho zboru pri chráme sv. Cyrila a Metoda zavítal v nedeľu 17. máj ...

Metropolita Rastislav na inaugurácii v Rožňave

V sobotu 16. mája 2015 sa Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, zúčastnil slávn ...

Duchovné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných v Ladomirovej

V dňoch 11. - 14. mája 2015 v súlade s Plánom činnosti na Výcvikový rok 2015 pravoslávni vojenskí duc ...

Metropolita Rastislav na odhalení pamätnej tabule v Trnave

V pondelok 27. apríla 2015 sa Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slo ...

Kanonizácia obetí arménskej genocídy

23. apríla sa Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, arcibiskup michalo ...


Paschálne posolstvo Posvätnej synody

Paschálne posolstvo Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku duchovným a veriac ...

Chirotónia a intronizácia nového pražského arcibiskupa

V dňoch 13. - 14. marca 2015 sa Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín ...

Strana: ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Strana 35 z 40
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty