Prešovská pravoslávna eparchia

Inštitúcie

Filantropia prešovskej eparchie

1. Detský domov sv. Nikolaja, arcibiskupa Mir-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach

2. Dom na polceste sv. Nikolaja

3. Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi v Medzilaborciach

4. Špeciálna materská škola sv. Nikolaja v Medzilaborciach

riaditeľka zariadení: Dagmar Hučková
sídlo: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce,
tel.: 057/732 1515, email: sv.nikolaja@stonline.sk

5. Stredná odborná škola pri Reedukačnom centre sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi v Medzilaborciaciach
- odbor 3185 2 – krajčírka

riaditeľka: PhDr. Margita Poptrajanovski
sídlo: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
tel.: 057/732 1515, email: sv.nikolaja@stonline.sk

Kaplnka sv. Nikolaja, Duchnovičova 506,
068 01  Medzilaborce
Duchovný správca: jerej Mgr. Miroslav Pavlenko


Veliteľstvo vzdušných síl OS SR

ZVOLEN – Vojenská kaplnka zasvätená sv. Krížu
Vojenský duchovný:
pplk. prot. Mgr. Marek Ignacik, PhD.

sídlo: Veliteľstvo vzdušných síl, Vojenský dekanát, Jána Jiskru 10, 960 01 Zvolen,
tel: 045/ 535 30 12, mobil: 0903 824 426,
e-mail: Marek.Ignacik@mil.sk

byt: Ľudovíta Štúra 54, 960 01 Zvolen,
mobil: 0907 908 114,
email: ignacik.marek@pobox.sk


Monastier Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky

Archimandrita monastiera:
sídlo: Palatínova 32, 945 01 Komárno,
tel.: 035/773 11 73,
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty