Prešovská pravoslávna eparchia

Zosnul kyjevský metropolita Vladimír

Domov   >   Vyhľadávanie
5. júla 2014 odišiel k Hospodinovi najvyšší predstaviteľ Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi najblaženejší metropolita Kyjevský a celej Ukrajiny Vladimír.
Viktor Markijanovič Sabodan sa narodil 23. novembra 1935 v obci Markovce (Letičevský okres, Chmeľnický kraj) v roľníckej rodine. 
V r. 1954 vstúpil do Odeského duchovného seminára, v r. 1958 do Leningradskej duchovnej akadémie, ktorú ukončil v r. 1962 ako kandidát bohoslovia. Po skončení akadémie prednášal v Odeskom duchovnom seminári, pôsobil ako starší pomocník inšpektora a súčasne zastával funkciu tajomníka Odeskej eparchie.
14. júna 1962 bol vysvätený na diakona, v nasledujúci deň na jereja, 26. augusta toho istého roku prijal mníšsky postrih.
V r. 1965 ukončil ašpirantúru na Moskovskej duchovnej akadémii, bol menovaný za rektora Odeského duchovného seminára a povýšený do hodnosti archimandritu. 
V r. 1966 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa Ruskej duchovnej misie v Jeruzaleme.
23. júna 1966 bol z rozhodnutia Posvätnej synody archimandrita Vladimír určený za biskupa Zvenigorodského, vikára Moskovskej eparchie, a zároveň za predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi pri Svetovej rade cirkví v Ženeve, ako aj duchovného správcu cirkevnej obce Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ženeve.
9. júla 1966 bol vysvätený na biskupa Zvenigorodského.
28. novembra 1968 bol menovaný za biskupa Perejaslavsko-Chmeľnického, vikára metropolitu Kyjevského a Haličského, patriaršieho exarchu Ukrajiny.
20. marca 1969 bol premiestnený na Černigovskú a Nežinskú katedru a menovaný za dočasného správcu Sumskej eparchie.
Od decembra r. 1970 do apríla r. 1973 bol zodpovedným redaktorom časopisu Ukrajinského exarchátu - «Pravoslávny vestník».
18. apríla 1973 bol menovaný za biskupa Dmitrovského, vikára Moskovskej eparchie, a za  rektora Moskovských duchovných škôl.
9. septembra 1937 bol povýšený do hodnosti arcibiskupa.
18. apríla 1978 sa stal profesorom Moskovskej duchovnej akadémie. 5. júna 1979 v Moskovskej duchovnej akadémii obhájil dizertačnú prácu a bol mu udelený akademický titul magister teológie.
16. júla 1982 bol premiestnený na Rostovskú a Novočerkasskú katedru a povýšený do hodnosti metropolitu.
28. marca 1984 bol menovaný za patriaršieho exarchu západnej Európy.
30. decembra 1987 bol poverený spravovať záležitostí Moskovského patriarchátu a menovaný za stáleho člena Posvätnej synody.
27. mája 1992 bol Snemom archijerejov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi zvolený za metropolitu Kyjevského a celej Ukrajiny, najvyššieho predstaviteľa Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.

https://mospat.ru/ru/2014/07/0 5/news105062/
 
„Ukrajinská pravoslávna cirkev prišla o svojho metropolitu v čase ťažkej spoločenskej krízy a vojnového konfliktu. Bol to človek pokorný, milujúci, ale hlavne zmierujúci rôzne frakcie spoločenského i cirkevného života. Víčnaja jemú pámjať!", uviedol Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. V najbližších dňoch odošle Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi kondolenčný list.

vladimir1.jpg vladimir2.jpg vladimir3.jpg vladimir4.jpg vladimir5.jpg vladimir6.jpg vladimir7.jpg vladimir8.jpg vladimir9.jpg vladimir10.jpg vladimir11.jpg vladimir12.jpg vladimir13.jpg vladimir14.jpg vladimir15.jpg

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty