Prešovská pravoslávna eparchia

Zosnul Jeho Preosvietenosť vladyka Tichon, bývalý biskup komárňanský

Domov   >   Vyhľadávanie

So zármutkom a zároveň nádejou vo vzkriesenie a večný život sme dnes prijali správu o zosnutí Jeho Preosvietenosti Tichona, bývalého biskupa komárňanského.
Týmto vás chceme poprosiť o modlitby za jeho nesmrteľnú dušu.

Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 6. júla 2017 o 6.00 h v Katedrálnom chráme svätého Títa v Heraklione, hlavnom meste ostrova Kréta.


Víčnaja jemú pámjať!
NEKROLÓG

Jeho Preosvietenosť Tichon, biskup komárňanský, (občianskym menom Tibor Hollósy), sa narodil 9. januára 1948 v maďarskej časti Novohradu v dedine Bocsárlapujtô (Bočarlapujte). Vyrastal v zmiešanom (Srbmi, Nemcami, Slovákmi obývanom) národnostnom prostredí v okolí Budapešti.

Po skončení strednej školy v Budapeštianskom slovenskom gymnáziu, kde maturoval v roku 1966, študoval na Ekonomickej univerzite v Budapešti, ktorú ukončil v roku 1971 ako promovaný ekonóm v odbore dopravy. Od roku 1971 pracoval v rôznych funkciách ako ekonóm Maďarských štátnych železníc v Budapešti. 

Po roku 1985 sa hlbšie zoznámil s pravoslávím, ktoré spoznal už v detstve.  Zanechal civilný život a vstúpil do Pravoslávnej cirkvi. Hľadal možnosti stať sa pravoslávnym mníchom. Po otvorení maďarských hraníc a umožnení voľného pohybu občanov Maďarska odišiel na Západ, kde v rokoch 1990 – 1993 plnil mníšsky noviciát, najprv v talianskom pravoslávnom Monastieri sv. Nektária (Collalto), neskôr v NSR v Monastieri Sv. Trojice (Buchhagen) a v Poľsku v Monastieri sv. Onufria (Jableczna). 

V roku 1991 začal študovať pravoslávnu teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, ktorú ukončil v roku 1998.

Mníšsky postrih prijal 3. apríla 1993 v Monastieri sv. Onufria v Jablecznej, kde toho istého roku bol rukopoložený za diakona (4. apríla) a kňaza (7. júla).

Koncom roku 1993 ako jeromonach prišiel na Slovensko a pôsobil ako duchovný a západoslovenský arcidekan v PCO v Bratislave s filiálnymi cirkevnými obcami v Komárne, Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Holiči, Brezovej pod Bradlom, Topoľčanoch a v Novej Bani. 

V roku 1999 Pravoslávna prešovská eparchia v Prešove otvorila Monastier položenia rúcha Presvätej Bohorodičky v Komárne, kde bol o. Tichon ustanovený za igumena monastiera. Zároveň bol aj duchovným správcom PCO v Komárne a v Trnave.

Svojou duchovenskou službou sa o. Tichon v Západoslovenskom regióne zapísal ako obetavý dušpastier, schopný organizátor a človek majúci hlboké porozumenie pre pastoráciu s rôznymi národnosťami, v čom mu napomáhajú aj jeho jazykové schopnosti. 

Dňa 7. apríla 2006 bola o. igumenovi Tichonovi na sv. liturgii udelená hodnosť archimandritu a v ten istý deň v Katedrálnom chráme v Prešove bolo jeho narečenije – menovanie za biskupa komárňanského a pomocného biskupa pre správu prešovskej eparchie. Dňa 8. apríla 2006 bol archimandrita Tichon vysvätený na biskupa komárňanského a pomocného biskupa pre správu prešovskej eparchie vysokopreosvietenými biskupmi – Kryštofom, arcibiskupom pražským a Českých krajín, Jánom, arcibiskupom prešovským a Slovenska, a Simeonom, arcibiskupom olomoucko-brnenským.

K 1. 2. 2013 vladyka Tichon požiadal o uvoľnenie do dôchodku.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty