Prešovská pravoslávna eparchia

Zosnul archimandrita ThDr. Marek Krupica, Th.D.

Domov   >   Vyhľadávanie
  V utorok 6. novembra 2018 vo večerných hodinách zosnul archimandrita ThDr. Marek Krupica. Th. D.
Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu, 17. novembra 2018 v chráme sv. Václava na Václavskom námestí v Litoměřiciach
Archijerejská sv. liturgia sa začne o 9.00 hod. Po nej bude nasledovať pohreb a po pohrebe sprievod na miestny cintorín, kde bude uložená rakva s telesnými ostatkami archimandritu Mareka.

Víčnaja jemú pámjať!


Kondolenčný list Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava
Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupovi pražskému a českých krajín Michalovi:


Naše číslo 79/2018           Prešov, 16. november 2018

JEHO VYSOKOPREOSVIETENOSTI MICHALOVI,
ARCIBISKUPOVI PRAŽSKÉMU A ČESKÝCH KRAJÍN

Vaša Vysokopreosvietenosť!

S bolesťou v srdci som v uplynulých dňoch prijal správu o skone klerika Pražskej pravoslávnej eparchie archimandritu ThDr. Mareka Krupicu, Th.D.

Zvesť o tragickej nehode, ktorej bol účastníkom, ma naplnila zármutkom, no i napriek ťažkým telesným zraneniam a kritickému stavu, v ktorom sa o. archimandrita Marek ocitol, nestrácal som nádej a s dôverou v Toho, Ktorý „kriesi mŕtvych a oživuje" (Jn 5, 20), obracal som sa k Bohu v modlitbách s prosbami o jeho záchranu a uzdravenie.

Jeho náhle úmrtie spôsobilo nevýslovný žiaľ a bolesť zo straty všetkým, čo ho poznali. S pokorou prijímam rozhodnutie Pána života a smrti povolať k Sebe Svojho služobníka, no nezabúdam na jeho vysoké duchovno-ľudské i akademicko-teologické kvality, ktoré vo svojom živote prejavil ako človek, ako litoměřický pravoslávny mních a kňaz, ako prednášajúci na Husitskej teologickej fakulte i ako správca Pražskej pravoslávnej eparchie.

Nech mu Pán daruje blažený odpočinok a spraví večnou jeho pamiatku!


† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
Jeho Vysokopreosvietenosť † Michal
arcibiskup pražský a českých krajín
Šárecká 1065/36
160 00 Praha 6 - Dejvice
ČESKÁ REPUBLIKA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty