Prešovská pravoslávna eparchia

Zasadnutie Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
V Katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach sa v piatok 2. marca 2018 konalo zasadnutie Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravo-slávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Zasadnutie komisie, ktorej členmi sú zástupcovia jednotlivých eparchií našej miestnej cirkvi, viedol jej predseda Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj. Prítomní sa dohodli na ďalšom postupe prác a rozdelili si jednotlivé úlohy.


Účastníci zasadnutia Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku,
ktoré sa uskutočnilo 2. marca 2018 v Katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach.

Na základe rozhodnutia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sa komisia vo štvrtok 15. marca 2018 zúčastnila rozšíreného zasadnutia Posvätnej synody. Vladyka Juraj za účasti členov komisie prezentoval doterajšie výsledky jej práce. Vladykovia vyjadrili svoj postoj k doterajším záverom a predostreli svoje návrhy. Komisia sa uzniesla na tom, že ako prvý krok bude vykonaná revízia Preambuly súčasnej Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v piatok 15. júna 2018 v Košiciach.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty