Prešovská pravoslávna eparchia

Zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 14. mája 2024 v Prešove zasadala Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Hlavným bodom rokovania bola intronizácia Jeho Preosvietenosti Izaiáša, zvoleného biskupa olomoucko-brnianskeho. V tejto súvislosti rozhodla, že spomínaná intronizácia sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024 v Katedrálnom chráme sv. Gorazda v Olomouci.
Zaoberala sa i ďalšími aktuálnymi otázkami cirkevného života. Delegovala zástupcov Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na 34. celopravoslávnu konferenciu na tému: „Prejavy, vplyvy a pan-náboženská vízia New Age", ktorá sa pod záštitou Jeho Blaženosti arcibiskupa aténskeho a celého Grécka Hieronyma uskutoční v dňoch 5. - 7. novembra v Neo Faliro (metropólia Pireus – Grécko), ako aj na slávnostné vyhlásenie kanonizácie prepodobnomučenice Stefanidy Bitolskej a Skadarskej, ktoré sa bude konať 30. júna 2024 v Bitoli (Severné Macedónsko).

S ohľadom na pozvanie Jeho Svätosti vrchného patriarchu a katolikosa všetkých Arménov Krekina II. delegovala Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskupa michalovsko-košického Juraja na slávnostnú rekonsekráciu Katedrálneho chrámu a požehnanie svätého myra, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. – 30. septembra 2024 v Ečmiadzine (Arménsko). Na základe listu prezidenta Konferencie európskych cirkví Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa thyateirského a Veľkej Británie Nikitu delegovala Mgr. et Mgr. Nadeždu Shkvarnik na online Valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví 13. júna 2024.

Členovia Posvätnej synody vzali tiež na vedomie list Jeho Svätosti patriarchu moskovského a celého Ruska Kyrilla o prenasledovaní Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktoré podľa neho nadobúda črty totálneho protináboženského teroru, zahŕňajúceho zatváranie chrámov a monastierov, nezákonné prenasledovanie duchovných a útoky na veriacich. Bolo prijaté uznesenie: „Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku opätovne vyjadruje svoj protest proti porušovaniu základných ľudských a občianskych práv a náboženských slobôd, ktoré je neprípustné a neprijateľné v demokratickej spoločnosti. Vyzýva duchovných a veriacich Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, aby pokračovali v modlitbách za skoré ukončenie bojov a nastolenie mieru na Ukrajine."

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty