Prešovská pravoslávna eparchia

Zasadnutia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v prvom štvrťroku 2024

Domov   >   Vyhľadávanie
Na riadnom zasadnutí Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2024, sa jej členovia okrem iného opätovne zaoberali otázkou predsedu Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Uzhodli sa, že od 15. marca 2024 bude spomínanej komisii predsedať Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal.

V rámci korešpondencie sa vladykovia oboznámili s listami Jeho Blaženosti patriarchu antiochijského a celého východu Jána (oznámenie o zápise do kalendára Antiochijského patriarchátu mien kňazov a mučeníkov Nicolasa Kheshea a Habiba Kheshea, ktorých pamiatka bola stanovená na 16. júla) a metropolitu volokolamského Antonija, predsedu Oddelenia zahraničných cirkevných vzťahov Moskovského patriarchátu (oznámenie o laicizácii klerika moskovskej eparchie archimandritu Kirilla Govoruna). Vzali tiež na vedomie list tajomníka Posvätnej synody Gréckej pravoslávnej cirkvi archimandritu Ioannisa Karamouzisa, v ktorom zasiela závery 33. celopravoslávnej konferencie, zorganizovanej Synodálnym výborom pre herézy v dňoch 31. októbra – 2. novembra 2023 v Neo Faliro (Grécko).

Posvätná synoda sa zaoberala i viacerými podaniami, sťažnosťami a odvolaniami. Skonštatovala, že rozhodnutia eparchiálnych biskupov sú v súlade s kánonmi pravoslávnej Cirkvi.

V utorok 19. marca 2024 zomrel Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup olomoucko-brniansky Simeon. Posvätná synoda prijala návrh Eparchiálnej rady Olomoucko-brnianskej eparchie a 22. marca 2024 menovala Jeho Preosvietenosť biskupa šumperského Izaiáša za správcu Olomoucko-brnianskej eparchie.

Na svojom mimoriadnom zasadnutí 17. apríla 2024 sa opätovne zaoberala otázkou uprázdnenej biskupskej katedry. Predseda Posvätnej synody Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav prijal z rúk Jeho Preosvietenosti biskupa šumperského Izaiáša tradičný biskupský sľub. Zároveň členovia Posvätnej synody svojimi podpismi overili jeho čestné vyhlásenie. Následne mu bola udelená kánonická spôsobilosť kandidovať na miesto eparchiálneho biskupa Olomoucko-brnianskej pravoslávnej eparchie.

Posvätná synoda vzala na vedomie list Jeho Blaženosti patriarchu antiochijského a celého Východu Jána o laicizácii bývalého metropolitu Josepha Zehlaoui za ťažké kánonické priestupky. Zároveň bol na zasadnutí schválený text Posolstva pri príležitosti sviatku Christovho Zmŕtvychvstania – Paschy 2024. Zvyšok rokovania bol venovaný aktuálnym otázkam cirkevného a spoločenského života.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty