Prešovská pravoslávna eparchia

Výsledky výtvarnej súťaže „Christós raždájetsja!“

Domov   >   Vyhľadávanie
Na začiatku školského roka 2016/17 vyhlásil Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku výtvarnú súťaž o najkrajšiu roždestvenskú pohľadnicu, do ktorej sa zapojili deti z Lukova, Nižnej Jedľovej, Popradu, Sloviniek, Sniny, Strážskeho a Svidníka.

Cieľom súťaže bolo tvorivým spôsobom priblížiť podstatu sviatku Christovho Narodenia.

Práce boli hodnotené pre každý ročník zvlášť, bez uvedenia poradia. Hodnotila sa najmä kreativita, ale aj dodržanie tradičných prvkov, charakterizujúcich tento sviatok.

Ocenení boli títo autori:

1. ročník: Miriam Bálintová (Snina), Erik Dubjak (Snina), Liliana Kováčová (Snina)
2. ročník: Michaela Bačovčinová (Nižná Jedľová), Nela Plavková (Snina), Adam Šiškan (Snina), Miroslava Vargová (Slovinky), Miloš Žabenský (Strážske)
3. ročník: Terézia Fedorcová (Snina), Kevin Potucký (Snina), Tamara Šiškanová (Snina)
4. ročník: Natália Bačovčinová (Nižná Jedľová), Nikola Ďorková (Slovinky), Sabína Harabinová (Poprad)
5. ročník: Nina Harkotová (Snina), Terézia Miková (Snina)
6. ročník: Eliza Bohdan (Snina), Patrik Buchlák (Snina), Ivona Kolcunová (Snina), Miriam Pirniková (Strážske), Sebastián Šelepák (Snina)
7. ročník: Adam Feckanin (Svidník)
8. ročník: Zuzana Čuchtová (Snina)
9. ročník: Andrea Badidová (Snina)

1. ročník: Sergej Semanco (Lukov)
2. ročník: neudelené

Celkové víťazstvo za najzaujímavejší výtvor získala
Tamara Kocvárová (4. ročník, Poprad).Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a oceneným autorom srdečne blahoželáme.

Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD., tajomníčka pre školstvo a mládež MR PC na Slovensku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty