Prešovská pravoslávna eparchia

Vyhlásenie metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava po zverejnení výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Domov   >   Vyhľadávanie
V súvislosti s včerajším zverejnením výsledkov minuloročného sčítania obyvateľov, domov a bytov na Slovensku chcem nielen veriacim Pravoslávnej cirkvi, ale i všetkým, čo sa prihlásili k registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku, vysloviť poďakovanie za ich vyznanie viery a potvrdenie svojej kresťanskej identity, ktoré je o to cennejšie, že bolo spravené za ťažkých okolností, ktoré prežívame.

Mnohí odhadovali, aký dopad na výsledky sčítania bude mať pandémia, ktorá ostro zasiahla do života a fungovania všetkých kresťanských cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Veľa otázok vyvolával i nový – elektronický spôsob sčítania. Jeho výsledky však dokazujú, že duchovní a veriaci cirkví a náboženských spoločností venovali záležitostiam, spojeným so sčítaním, patričnú pozornosť a zachovali sa svedomito a zodpovedne nielen ako občania Slovenskej republiky, ale aj ako členovia cirkevných spoločenstiev.

Sčítanie nám bude vždy znova a znova pripomínať nielen našu osobnú, ale i spoločnú zodpovednosť za zachovanie kresťanského dedičstva a odkazu sv. slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Slovensku pre budúce pokolenia. Jeho výsledky by sme mali cez túto prizmu vnímať nielen ako bilanciu doteraz prejdenej cesty, ale aj ako podnet pre neúnavnú kresťanskú službu človeku do budúcna.

Pozitívne výsledky prináša spolupráca, nie konflikt. Na toto by sme mali pamätať vo všetkých oblastiach spoločenského i cirkevného života, ak je našim cieľom duchovne zdravé a materiálne zabezpečené, slobodné a nezávislé Slovensko. Prosím Boha, aby nám všetkým daroval Svoju milosť a požehnanie!

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty