Prešovská pravoslávna eparchia

Vo Zvolene inštalovali novozvolených biskupov a uviedli nového generálneho dozorcu

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 2. marca 2019 sa v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie nového generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, nového biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a uvedenia do funkcie nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana.

Na slávnostných službách Božích liturgovali: generálny biskup Ivan Eľko, biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, emeritný biskup Igor Mišina, emeritný biskup Július Filo, senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, zvolenský zborový farár Ján Mojzsis, petržalská zborová farárka Eva Kolesárová, tajomník generálneho biskupa Boris Mišina. Sprievodným slovom pri inštalácii poslúžil Peter Mihoč, tajomník biskupa VD. Novozvoleným biskupom sa pri inštalácii prihovoril emeritný biskup Július Filo. Inštaláciu generálneho biskupa a uvedenie do úradu generálneho dozorcu vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Inštaláciu biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa vykonal generálny biskup Ivan Eľko.

Slávnostnej inštalácie sa zúčastnili predsedníctva dištriktov, seniorátov, členovia generálneho presbyterstva, desiatky evanjelických faráriek a farárov, zástupcovia evanjelických duchovných v OS a OZ SR, predstavitelia domácich registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev, hostia zo zahraničných a partnerských evanjelických cirkví, zástupcovia štátnej správy a Evanjelickej diakonie ECAV. Chrámové spoločenstvo tvorilo viac ako tisíc veriacich z celého Slovenska. Ďalší sledovali prenos služieb Božích na veľkoplošnej obrazovke pred evanjelickým kostolom.

Pravoslávnu cirkev na Slovensku na slávnostiach zastupoval jej najvyšší predstaviteľ Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, sprevádzaný tajomníkom Posvätnej synody mitr. prot. prof. ThDr. Milanom Gerkom, CSc.

Počas služieb Božích účinkovali spevokoly z cirkevných zborov: Bratislava Dúbravka, Hanušovce nad Topľou, Martin, Nitra, Diakovce, ako aj speváci z Celoslovenského ekumenického speváckeho zboru a komorný súbor. Združené spevokoly dirigoval Ewald Danel. Ako kantor služieb Božích poslúžil Janko Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie.

Po vykonaní aktu inštalácie, zložení sľubov a uvedení do úradu boli brat generálny biskup Ivan Eľko a brat dištriktuálny biskup Ján Hroboň požehnaní biskupom VD Slavomírom Sabolom, emeritnými biskupmi Júliusom Filom a Igorom Mišinom, regionálnou biskupkou partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Dr. Friederike Spengler a zahraničnými biskupmi partnerských a sesterských cirkví. Nasledovala modlitba novoinštalových biskupov. Uvedenie generálneho dozorcu Jána Brozmana do úradu vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa v modlitbe za nových biskupov a generálneho dozorcu prosil o požehnanie pre nové vedenie a o to, aby naša cirkev bola požehnaním pre našu krajinu.

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorili tiež zahraniční hostia - reverend Peter Rogness, farár Bratislavského medzinárodného zboru a emeritný biskup, ktorý tlmočil pozdrav od Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike.

S pozdravmi vystúpil za Konferenciu biskupov Slovenska pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, za ECAV na Slovensku biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a za Ministerstvo kultúry SR riaditeľ cirkevného odboru Ján Juran. 

Generálny biskup Ivan Eľko vo svojom príhovore uviedol príklad apoštola Jána, ktorý keď sa prihováral cirkvi, nazýval ju „Kýriou", „Paňou". „Cirkev bola pre Jána krásna a vznešená dáma. Pre nás je – predovšetkým a samozrejme – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku tou krásnou a vznešenou dámou – napriek a navzdory všetkému. Vyznávame jej lásku a veríme v ňu, pretože rovnako veríme vo „svätú cirkev všeobecnú".

Zároveň sa poďakoval za prejavenú dôveru v minuloročných voľbách a pozval veriacich k tomu, aby spojili svoju vieru, schopnosti, nadšenie a skúsenosti do spoločnej vízie, aby sa ECAV na Slovensku stala pekným a bezpečným miestom pre život viery pre čo najviac ľudí v dnešných zložitých časoch. 

Zdroj:
http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/vo_zvolene_instalovali_novozvolenych_biskupov_a_uviedli_noveho_generalneho_dozorcu
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty