Prešovská pravoslávna eparchia

Vladyka Rastislav na Veliteľstve vzdušných síl

Domov   >   Vyhľadávanie
Dňa 3. júla 2014, na základe pozvania veliteľa vzdušných síl brigádneho generála Miroslava Korbu, na vzdušné sily zavítali Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku a kancelár Ordinariátu OS a OZ SR nadporučík Peter Dziak.

Na úvod veliteľ vzácnych hosti privítal a oboznámil ich s pripraveným programom. Po úvodnom zoznámení sa veliteľ vzdušných síl hosťom v rámci prezentácie predstavil vzdušné sily, respektíve zväzky a útvary s ich hlavnými úlohami a technikou. Duchovnú službu, jej poslanie, organizačnú štruktúru a hlavné úlohy vo svojej prezentácii predstavili dekani veliteľstva major Marek Ignacik a plukovník Marko Trochan. Obe prezentácie hostí veľmi zaujali, o čom svedčí množstvo otázok položených ako veliteľovi vzdušných síl, tak aj obom dekanom. Hostí najviac zaujímalo, ako prebieha výcvik lietajúceho personálu, ďalej práca duchovných s príslušníkmi vzdušných síl na pracovisku, v teréne aj mimo pracovný čas, ako je duchovná služba zo strany vojakov v súčasnej dobe vnímaná a podobne.

Súčasťou programu bola aj návšteva kaplnky veliteľstva, v ktorej sa predstavitelia cirkvi spoločne s veliteľom a dekanmi pomodlili za živých, zosnulých a padlých vojakov. Svoju modlitbu všetci zavŕšili zapálením obetnej sviečky. Milým prekvapením pre všetkých bolo vystúpenie speváckeho kvarteta vojenského dekanátu, ktoré zaspievalo niekoľko duchovných piesni, respektíve modlitieb v cirkevnoslovanskom jazyku.

Po spoločnom obede program pokračoval návštevou zmiešaného krídla na Sliači, kde si hostia mohli pozrieť ako prebieha výcvik pilotov na leteckom trenažéri L-39 a statickú ukážku leteckej techniky MiG-29 a L-39.

Na záver sa veliteľ hosťom poďakoval za to, že prijali pozvanie na toto malé priateľské stretnutie. Obaja predstavitelia cirkvi sa na oplátku poďakovali veliteľovi za pozvanie a vyjadrili nádej, že sa takéto príjemné spoločné stretnutia na pôde vzdušných síl stanu tradíciou a budú sa opakovať.

Autor textu: mjr. Marek Ignacik
Autor fotografií: slobodník Michal Malček

Fotogaléria k článku


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty