Prešovská pravoslávna eparchia

Veľké radosti v malých Parihuzovciach

Domov   >   Vyhľadávanie
Obec Parihuzovce je jednou z najmenších pravoslávnych cirkevných obcí na Slovensku, avšak Cirkvi dala niekoľko významných duchovných. Detstvo tu prežil a za svoju rodnú obec ju považuje aj najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, blaženejší metropolita Rastislav.

Nový chrám z roku 2000 je zasvätený Narodeniu presvätej Bohorodičky a na počesť 15. výročia od jeho posviacky sa tu konali dvojdňové oslavy chrámového sviatku.

Na predprazdenstvo sviatku, v nedeľu 20. septembra 2015 obec navštívil pravoslávny spevácky zbor zo Sabinova pod vedením jer. Miroslava Humeníka. Jeho členovia tu prišli spolu so synom nebohého otca Jána Jacoša, rodáka z Parihuzoviec a štedrého darcu na tento chrám. A keďže sa dobrý strom spozná podľa svojho ovocia, aj jeho syn každoročne prichádza do Parihuzoviec s obrovskými finančnými darmi. Sabinovskí veriaci navštívili túto obec ako rodisko svojho dlhoročného duchovného, za ktorého bola odslúžená panychída.

Sv. Liturgiu slúžil okrem miestneho duchovného mitr. prot. Andreja Mikuláška aj mitr. prot. Michal Bega, rovnako rodák z Parihuzoviec, a prot. Peter Soroka z Osadného, ktorý sa k veriacim prihovoril kázňou. V súvislosti s Presvätou Bohorodičkou ubezpečil prítomných, „že Ona je tá, ktorá za nás ľudí bude pred Svojim Synom neustále orodovať. Svedčí o tom aj Jej ikona „Paramythia – Utíšenie", na ktorej Spasiteľ drží ruku na ústach Svojej Matky, aby sa už toľko nemodlila za hriešny ľudský rod. Ona však Jeho ruku zo Svojich úst odtíska, akoby naznačujúc, že nech by boli ľudia akokoľvek zlí, stále sa za nich bude k Nemu modliť." V tento deň sa slávnosti zúčastnilo na tunajšie pomery množstvo veriacich zo širokého okolia.

V nasledujúci deň, na samotný sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky podľa starého kalendára, 21. septembra 2015 navštívil obec Parihuzovce archijerej. Výnimočná udalosť to bola nielen preto, že archijerej tu bol naposledy pred 15 rokmi pri posviacke chrámu, ale hlavne preto, že súčasný metropolita Rastislav považuje Parihuzovce za svoju rodnú obec, keďže v nej strávil detstvo. V pozícii archijereja tu prišiel slúžiť liturgiu po prvýkrát.

Úprimnými slovami ho najprv privítal kurátor Andrej Horun a následne aj duchovný správca mitr. prot. Andrej Mikuláško. Okrem otca Andreja slúžil archijerejskú liturgiu s vladykom Rastislavom aj miestny arcidekan prot. Igor Kerekanič zo Sniny, prot. Peter Soroka z Osadného a osobný tajomník metropolitu jerodiakon Maxim.

Aj keď to bol pracovný deň, v chráme sa zišlo nemálo ľudí nielen z Parihuzoviec, ale aj Čukaloviec, Osadného a Hostovíc. V príjemnej duchovnej atmosfére, kde každý každého poznal, sa k prítomným v kázni prihovoril vladyka Rastislav, nabádajúc veriacich k zbožnosti a dobrým skutkom: „Poučenie z ikôn na ikonostase v tomto chráme by nám malo pomôcť na ceste ku spáse. Hospóď Vsederžíteľ – Vševládca, Presvätá Bohorodička Predstáteľnica - Zástankyňa, ikona jej Narodenia, ktoré je podľa tropára jedným z najradostnejších sviatkov a podobá sa na tropár sviatku Narodenia Spasiteľa. A ikona sv. Nikolaja nás poučuje o zbožnosti a dobrých skutkoch tohto svätca, ktorému by sme sa mali všetci podobať." Okrem iného pospomínal aj na časy mladosti, ktoré v tejto obci strávil.

Po obchode okolo chrámu za krásneho slnečného počasia sa vladykovi aj všetkým prítomným za účasť poďakoval duchovný správca mitr. prot. Andrej Mikuláško, a už dnes sa všetci tešíme na ďalší vladykov príchod do rodnej obce.

Návštevu Parihuzoviec metropolita ukončil panychídou za príbuzných na miestnom cintoríne, nakoľko ako sám povedal v príhovore po liturgii: „celé moje detstvo je dnes už na cintoríne," nakoľko väčšina ľudí z rodnej obce, medzi ktorými v detstve žil, bola už vtedy pokročilého veku.

Fotogaléria k článku

autor: prot. Peter Soroka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty