Prešovská pravoslávna eparchia

Večerňa sv. Päťdesiatnice v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 16. júna 2019 odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s duchovnými Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove večerňu sv. Päťdesiatnice.

Pre túto večerňu je príznačné, že po päťdesiatich dňoch od sviatku Paschy sa v chrámoch počas nej opäť kľačí. Na veľkej ekténii sa čítajú osobitné prosby. Na ambone pri otvorených cárskych dverách sa počas nej tvárou k národu čítajú tri osobitné modlitby - prvá po veľkom prokimene: „Któ Bóh vélij...", druhá po ekténii: „Rcém vsí..." a tretia po modlitbe: „Spodóbi Hóspodi...".

V prvej modlitbe veriaci ústami kňaza vyznávajú svoje hriechy, prosia o ich odpustenie a o blahodatnú pomoc proti útokom nepriateľa. V druhej modlitbe prosia prostredníctvom kňaza o dar Svätého Ducha – aby ich viedol a posilňoval pri zachovávaní Božích prikázaní pre dosiahnutie blaženého života. V tretej modlitbe k Bohu, ktorý naplnil ikonómiu spásy ľudského rodu, sa Cirkev modlí za odpustenie hriechov a odpočinutie zosnulých.

Deň sv. Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov - je pre Pravoslávnu cirkev dňom jej zrodu. Vtedy totiž v Jeruzaleme pred takmer dvetisíc rokmi vzniklo prvé spoločenstvo veriacich. V pravoslávnom svete je tento sviatok považovaný za jeden z najväčších a oslavuje sa sedem (u nás zvyčajne tri) dni.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty