Prešovská pravoslávna eparchia

Večer pred Bohozjavením v Osadnom

Domov   >   Vyhľadávanie
Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalendára, oslávili 6. / 19. januára 2017 sviatok Bohozjavenia a Krstu Iisusa Christa. Bohoslužobné texty Pravoslávnej cirkvi svedčia o tom, že tento sviatok je druhý najväčší po Vzkriesení a teda významnejší ako Narodenie Iisusa Christa. Jedným z dôvodov je napríklad to, že kým pri Narodení Christa sa na zemi zjavuje Druhá Božia Osoba, teda Boží Syn – Iisus Christos, pri Bohozjavení sú to všetky Tri Božie Osoby naraz (Boh Otec v podobe hlasu z neba, Boh Syn ako krstiaci sa Christos a Boh Duch Svätý v podobe zostupujúcej holubice).

V rusínskom národe sa na tento sviatok uchovala rovnaká tradícia ako na Christovo Narodenie, keďže v minulosti sa tieto dva sviatky slávili spolu. Bohoslužobne sú si veľmi podobné. V ich predvečer sa ráno slúžia tzv. cárske časy, potom liturgia sv. Vasilija Veľkého s večerňou, nasleduje veľké povečerie a utreňa. Pred povečerím sa Rusíni stretávajú na síce slávnostnej, ale zároveň pôstnej večeri (tzv. „svjatyj večur"), ktorá je rovnaká v predvečer oboch sviatkov. Zatiaľ čo pred sviatkom Christovho Narodenia sa na nej stretávajú ľudia vo veľkej miere, pred sviatkom Bohozjavenia sa táto tradícia u nás z rôznych dôvodov pomaly vytráca.

Pravoslávna cirkevná obec v Osadnom si tento smutný fakt uvedomuje a preto už po ôsmykrát pripravila spoločnú Bohozjavenskú večeru pre všetkých obyvateľov obce. A tak sa 18. januára 2017 o 15.00 stretli v osadnianskej sále Obecného úradu obyvatelia obce – starí i mladí, chorí i zdraví, chudobní i bohatí, pravoslávni i nepravoslávni. Všetci prišli, aby spoločne oslávili veľký sviatok a zároveň zachovali jednu z nádherných rusínskych tradícii. Po spoločnej modlitbe boli prítomným predložené tradičné jedlá: chlieb, cesnak, med, kapustnica, pirohy, fazuľa, zemiaky. Po jedle si všetci radostne zaspievali niekoľko kolied a mnohí prišli do chrámu na veľké povečerie, aby vzdali úctu Bohu, Ktorý sa zjavil na zemi. Podujatie ocenili všetci, ale predovšetkým tí najstarší, ktorí žijú sami a večeru by si už doma sami nepripravili. Ich radosť bola skutočne veľká. Tento rok nás svojou prítomnosťou poctil i pán Michail Mačechin z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR z Bratislavy. O podujatí spravil krásnu reportáž redaktor Vladimír Tomek z televízie TA3, ktorí spolu s kameramanom taktiež sedeli za osadnianskym štedrovečerným stolom.

Veľká vďaka za toto podujatie Bohu, že všetkých tak krásne spojil, taktiež organizátorom, ale predovšetkým kuchárkam, bez ktorých by sa ho zrealizovať nepodarilo. Veríme, že sa táto pekná tradícia v obci udrží ešte dlhé roky.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty