Prešovská pravoslávna eparchia

V Prešove zasadala Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 7. februára 2023 sa v rokovacej miestnosti úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady uskutočnilo riadne zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Pred začatím rokovania vykonali členovia Posvätnej synody moleben za požehnaný priebeh zasadnutia.

Na rokovaní, ktorému predsedal arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, sa zúčastnili arcibiskup pražský a českých krajín Michal, arcibiskup michalovsko-košický Juraj a biskup šumperský Izaiáš. Arcibiskup olomoucko-brniansky Simeon svoju neúčasť ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

Posvätná synoda vzala na vedomie listy ekumenického patriarchu Bartolomeja a srbského patriarchu Porfýrija o kanonizáciách nových svätých pravoslávnej Cirkvi. Osobitne vzdáva Bohu vďaku za život a vyznanie viery sv. Irineja (Ćirića), biskupa bačského a administrátora karpatoruskej eparchie, ktorého pamiatka, stanovená na 24. marca/6. apríla, bude liturgicky oslavovaná i v našej miestnej Cirkvi.

Posvätná synoda takisto vzala na vedomie listy ekumenického patriarchu Bartolomeja o obnovení eucharistického spoločenstva s eparchiami v Severnom Macedónsku, ako aj listy srbského patriarchu Porfýrija o opätovnom začlenení cirkvi v Severnom Macedónsku do kánonickej štruktúry Srbskej pravoslávnej cirkvi a o udelení autokefality Pravoslávnej cirkvi v Severnom Macedónsku patriarším a snemovým Tomosom z 20. mája 2022. Tieto kánonické rozhodnutia sesterských pravoslávnych Cirkví boli prijaté s vďakou Bohu za odstránenie dlhoročnej schizmy.

Na plenárne zasadnutie zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi pravoslávnou cirkvou a rímskokatolíckou cirkvou, ktoré sa uskutoční 31. mája – 8. júna 2023 v Alexandrii v Egypte, Posvätná synoda delegovala arcibiskupa michalovsko-košického Juraja a doc. ThLic. Pavla Milka, Ph.D.

Na valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (CEC), ktoré sa uskutoční 15. – 20. júna 2023 v Tallinne v Estónsku, Posvätná synoda delegovala Mgr. et Mgr. Nadeždu Shkvarnik.

Okrem iného Posvätná synoda doplnila personálne zloženie Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a zaujala stanovisko k niekoľkým sťažnostiam a odvolaniam.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty