Prešovská pravoslávna eparchia

V Prahe zasadala Pracovná komisia pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
V dňoch 11. – 12. decembra 2018 sa v priestoroch Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách v Prahe uskutočnilo ďalšie zasadnutie Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Jej členmi sú zástupcovia jednotlivých eparchií našej miestnej Cirkvi. Zasadnutie viedol predseda komisie Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj. Prítomní sa zaoberali jednotlivými hlavami Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Pracovali s návrhmi zmien Ústavy, ktoré predostreli zástupcovia jednotlivých eparchií našej miestnej Cirkvi.

Komisia sa uzniesla na tom, že na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 27. februára 2019 v priestoroch Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách v Prahe, sa bude zaoberať ďalšou časťou Ústavy, konkrétne Hlavou piatou – Eparchiálny biskup a Hlavou šiestou – Vikárny biskup, vrátane Vykonávacích predpisov.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty