Prešovská pravoslávna eparchia

V Myjave si uctili osobnosť Ľudovíta Štúra

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 20. októbra 2015 si poslanci Národnej rady SR slávnostným zasadnutím v Myjave uctili významnú osobnosť slovenských dejín – Ľudovíta Štúra – pri príležitosti dvojstého výročia od jeho narodenia.

Slávnosti sa na pozvanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho zúčastnila i delegácia Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorú tvorili Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovensku, a tajomník Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove mitr. prot. Michal Švajko.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini vo svojom príhovore pripomenul, že Štúr stál pri zrode väčšiny symbolov našej národnej identity a štátnosti, bol hlavným iniciátorom kodifikovania spisovnej slovenčiny a jeho zásluhou začali vychádzať prvé slovenské politické noviny. Spoločne s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom stál v roku 1848 aj pri vzniku prvej Slovenskej národnej rady. Jej historicky prvé zasadnutie sa konalo práve v Myjave, dnešnom Múzeu Slovenských národných rád.

,,Ľudovít Štúr bol politikom, ktorý mal charizmu a autoritu a vedel ich využiť na to, aby ľudí okolo seba spájal. Vyšiel z ľudu, no vedel sa sebaisto pohybovať i vo vyšších spoločenských kruhoch a v rokovacích sálach uhorského snemu, kde bol aktívnym a sebavedomým poslancom," povedal Pellegrini prítomným poslancom.

Predseda Národnej rady SR ďalej vyhlásil, že bude v plnej miere podporovať politiku moderného patriotizmu, aby aj nové generácie pamätali na naše tradície, kultúru a historické osobnosti. Zároveň sa prihlásil k podpore všetkých moderných a úspešných projektov, vedcov, podnikateľov, športovcov a umelcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska všade vo svete. Moderný patriotizmus by sa mal podľa neho stať hodnotou, ktorú po vzore Ľudovíta Štúra budeme všetci vlastným príkladom upevňovať a odovzdávať nasledujúcim generáciám.

Okrúhle, dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra pripomína po celý rok Ministerstvo kultúry SR špeciálnou sériou aktivít v rámci Roka Ľudovíta Štúra.

Rok Ľudovíta Štúra vyhlásila vláda SR na základe návrhu ministerstva kultúry pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto veľkej osobnosti slovenských dejín. Popri podujatiach, ktoré patria do oficiálneho kalendára celoštátnych podujatí, množstvo akcií pripravili kultúrne inštitúcie, ako napríklad Slovenské národné divadlo, Slovenská národná knižnica či Slovenské národné múzeum, ale aj samosprávy.

Fotogaléria k článku, Zdroj: http://www.teraz.sk/fotodennik/200-vyrocie-narodenia-ludovita-st/151774-fotografia.html

Zdroj: Úprava: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove, Zdroj: http://www.sita.sk/sk/blog/2015/10/nr-sr-osobnost-stura-si-poslanci-uctili-zasadnutim-v-myjave/

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty