Prešovská pravoslávna eparchia

V Bratislave zasadala Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
V stredu 19. júna 2024 v Bratislave zasadala Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Zasadnutiu predchádzala sv. liturgia a moleben v chráme sv. Rastislava.

V úvode rokovania bol prečítaný list tajomníka Posvätnej synody Gréckej pravoslávnej cirkvi archimandritu Ioannisa Karamouzisa a prof. Emannuela Karageorgoudisa, dekana Teologickej školy Národnej a Kapodistrianskej univerzity v Aténach (NKUA) – pozvánka na medzinárodnú konferenciu na tému Pravoslávna teológia v 21. storočí – výzvy a perspektívy, ktorá sa uskutoční 24. – 28. novembra 2024 v Aténach. Posvätná synoda rozhodla, že na spomínané podujatie bude vyslaný zástupca Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj predniesol správu o stretnutí Koordinačného výboru Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi pravoslávnou cirkvou a rímskokatolíckou cirkvou, ktoré sa uskutočnilo 3. – 7. júna 2024 v Bari (Taliansko), na ktorom sa zúčastnil ako člen za Pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku. Posvätná synoda vzala jeho správu na vedomie.

Jedným z bodov programu rokovania bolo predsedníctvo Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu zo zdravotných dôvodov. Za nového predsedu bol menovaný Jeho Preosvietenosť biskup olomoucko-brniansky Izaiáš.

V súvislosti s pripravovanou novelizáciou Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sa zaoberala dôsledným dodržiavaním Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku eparchiálnymi biskupmi, najmä čl. 22, ods. 2 pri organizovaní volebných zhromaždení cirkevných obcí a eparchiálnych zhromaždení, ktoré sú zásadné pre právoplatnosť volieb a relevantnosť zvolených orgánov.

V záležitosti podnetov JUDr. Viery Škvorovej, Ph. D. skonštatovala, že prijaté rozhodnutia nepresahujú rámec kompetencií Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa pražského a českých krajín Michala ako eparchiálneho biskupa.

S ohľadom na viaceré prípady opakovaného porušovania základných kánonických pravidiel a noriem Posvätná synoda skonštatovala, že všetky spoločenstvá pravoslávnych duchovných a veriacich, ktorí nie sú v liturgickej a administratívnej jednote s príslušným miestnym eparchiálnym biskupom, sú v rozkole – mimo hraníc kánonickej pravoslávnej Cirkvi.Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty