Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Usnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine

Domov   >   Vyhľadávanie
V posledný augustový víkend sa na významnom pútnickom mieste Prešovskej pravoslávnej eparchie – v Ľutine – konali oslavy chrámového sviatku Usnutia presvätej Bohorodičky. V sobotu 29. augusta 2015 sa vydali veriaci z blízkeho i širokého okolia na púť zo Sabinova do Ľutiny, ktorú zorganizovali mládežníci z Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, aby sa následne mohli zúčastniť na bohoslužbách v miestnom chráme, ktoré sa tam konali počas celej noci.

V nedeľu 30. augusta 2015 do Ľutiny zavítal Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Privítal ho miestny duchovný správca prot. Demeter Paster, ktorý vyjadril radosť z takéhoto zavŕšenia osláv chrámového sviatku. Slávnostnú sv. Liturgiu s vladykom okrem miestneho duchovného správcu slúžili rektor Pravoslávneho kňazského seminára PBF PU v Prešove a duchovný správca cirkevnej obce v Závadke mitr. prot. Milan Gerka, prefekt Pravoslávneho kňazského seminára PBF PU v Prešove archimandrita Serafim (Melnyk), duchovný správca cirkevnej obce v Medzilaborciach prot. Alexander Zalevský, duchovný cirkevnej obce v Smolníku jerej Zoltán Rausch, jerej Miroslav Humenský a jerodiakon Maxim (Durila).

Sv. Liturgiu spevom doprevádzal spevácky zbor zo Sabinova pod vedením duchovného správcu cirkevnej obce v Kručove jereja Miroslava Humeníka.

Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý v nej priblížil život presvätej Bohorodičky. „O našej presvätej Vládkyni Bohorodičke by sa dali povedať dve veci, ktoré sa navzájom vylučujú, ale ktoré sú do poslednej bodky pravdivé. Vo všetkom bola taká istá, ako sme my ľudia, a vo všetkom bola úplne iná, ako sme my ľudia. Taká istá ako sme my všetci bola podľa Svojej ľudskej prirodzenosti – ale tým sa akákoľvek ďalšia podobnosť s nami hriešnymi končí. Úplne iná bola Svojou vierou a dôverou Bohu, pokorou, láskou a odovzdanosťou Jeho vôli. Aj keď sa vo svätom Evanjeliu o Nej veľa nehovorí, z niektorých pasáží vidno, že vždy bola blízko Svojho Syna, akoby krok za Ním, akoby v Jeho tieni. Prvý zázrak, ktorý Christos vykonal na svadbe v Káne Galilejskej, bol na podnet Jeho Matky – a Jej patrili i Jeho posledné slová na Kríži." Každý, kto sa narodí na tento svet, musí raz zomrieť. Toto sa naplnilo i v prípade presvätej Bohorodičky. „Z celého ľudského rodu Ona jediná bola poctená tým, že na tretí deň po Usnutí, ako hovorí svätá Tradícia, Jej telo nebolo nájdené v hrobe a ešte v ten istý deň večer sa zjavila apoštolom, ktorí Ju oplakávali, živá s osláveným telom v nebeskej žiare a utešila ich: „Ja zostanem s vami navždy!" Jej znesmrteľnené telo spojené s dušou prebýva naveky v blízkosti Jej milovaného Syna. Takto bola poctená Svojim Synom Christova Matka", povedal vladyka.

V závere kázne vladyka zaželal všetkým prežiť dobrý, pokorný a láskavý život. „Keď nadíde čas nášho odchodu z tohto sveta a budeme sa musieť postaviť sa pred nášho Stvoriteľa a Sudcu, kiežby sme na túto chvíľu boli pripravení tak, ako na ňu bola pripravená presvätá Bohorodička," dodal na záver kázne vladyka.

Po skončení sv. Liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a následne sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty