Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok sv. Nikolaja Divotvorcu v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach

Domov   >   Vyhľadávanie
V deň sviatku sv. Nikolaja 19. decembra 2018 sme sa po roku znova stretli v Detskom domove v Medzilaborciach, aby sme spolu oslávili sviatok nášho ochrancu, poďakovali mu za pomoc a spolu s deťmi sa potešili. Po sviatočnej utreni v kaplnke nasledovala slávnostná archijerejská sv. liturgia, ktorú spolu s vladykom Rastislavom odslúžili miestny duchovný správca jer. Miroslav Pavlenko, mitr. prot. Michal Hrustič a archidiakon Maxim (Durila), za účasti našich detí, našej riaditeľky PhDr. Dagmar Hučkovej, MBA zamestnancov a veriacich.

Počas sv. liturgie vyznamenal metropolita Rastislav o. Miroslava Pavlenka právom nosenia nabederníka. Poďakoval mu za šesť rokov duchovenského pôsobenia v Detskom domove.

Po čítaní Evanjelia sa v kázni o. Miroslav prihovoril deťom a prítomným slovami starca Nikolaja Gurianova, ktoré sú výstižné pre svet, v ktorom žijeme. Ľudí, ktorí za ním prichádzali, totiž usmerňoval slovami: "Kde sa žije prosto, tam je anjelov zo sto, ale kde zložito, tam niet ani jedného”.

„Častokrát sme si v dnešnom svete natoľko skomplikovali život, že rozmýšľame o mnohých veciach, ktoré nás len zbytočne zaťažujú a každodenne odvracajú od Boha. Mnoho ráz si na Neho v priebehu dňa nespomenieme ani len na päť, či desať minút. Ateisti nedokážu pochopiť, ako môžu kresťania veriť v Boha a zázraky, ktoré sú prejavom Božej blahodate. Istý človek sa usiloval postihnúť Boha svojim rozumom. Raz, keď kráčal po brehu mora, uvidel hrať sa tam malé dieťa. Spravilo si v piesku jamku, odbiehalo k moru, naberalo vodu a prelievalo ju do svojej malej jamky. Spýtal sa ho: „Čo to robíš?" „Chcem preliať vodu z mora do tejto jamky". „Ale veď to sa nedá..." To malé dieťa bol anjel, ktorého Boh poslal, aby onomu človekovi vysvetlil, že tak ako nemôžeme obrovské more preliať do malej jamky, tak ani ľudským rozumom nemôžeme pochopiť Božiu veľkosť. Len viera nás môže priviesť k Bohu. Jedine prostota nášho kresťanského života nám môže pomôcť získať spásu. Sv. Nikolaj Divotvorca je príkladom takejto prostoty duchovného života. Jediné, o čom rozmýšľal, bolo to, ako pomôcť druhým. Pomáhajme preto jeden druhému, nečakajme na to, aby nás niekto k tomu vyzval. Pomáhajme tak, ako pomáhal on," povedal v kázni o. Miroslav.

V závere sv. liturgie sa prihovoril i vladyka Rastislav. „Dovoľte mi pozdraviť vás všetkých s chrámovým sviatkom íže vo svjatých otcá nášeho Nikolája, archiepískopa Mír Likíjskich, Čudotvórca! Aké milé a dobré by bolo, keby sme my kresťania nasledovali príklad našich svätých, keby sme ich oslavovali svojim životom, lebo to je asi tá najlepšia oslava, akú im môžeme venovať – najťažšia, ale zároveň i najkrajšia a najsprávnejšia. Každý svätý vynikal inak. Niektorí sa mnoho postili, iní sa dlho modlili, ale sv. Nikolaj vynikal v každej cnosti - v pôste, v modlitbe i v dobrých skutkoch. Všetkým sa snažil pomôcť nielen dobrým slovom či radou, ale i materiálne. Preto ho Boh poctil takou slávou, že niektorí ho poznajú dokonca skôr ako Christa či Bohorodičku. I tu v Detskom domove - keď sa spomenie sv. Nikolaj, každý vie, že to je ten, čo prináša darčeky," uviedol vo svojom príhovore vladyka.

Po ukončení sv. liturgie sa v sále detského Domova konal slávnostný program. V jeho úvode riaditeľka detského domova PhDr. Dagmar Hučková, MBA privítala primátora mesta Ing. Vladislava Višňovského, vzácnych hostí, zástupcov organizácií a priateľov, s ktorými Detský domov spolupracuje. Zároveň vyslovila vrúcne poďakovanie všetkým za podporu a pomoc Detskému domovu. Nasledovalo veľmi milé vystúpenie detí Detského domova, po ktorom nás navštívil „sv. Nikolaj", ktorý v mene vladyku Rastislava a primátora mesta Medzilaborce odovzdal deťom sladké balíčky.

Po programe sa konala slávnostná recepcia, ktorá zavŕšila oslavy 24. výročia založenia Detského domova i samotného sviatku.

FOTO

Mgr. Eva Kahancová
sociálna pracovníčka Detského domova sv. Nikolaja V Medzilaborciach
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty