Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Narodenia Iisusa Christa v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska slávil sviatok Narodenia Iisusa Christa v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Ne-vského v Prešove.
V predvečer sviatku slúžil spolu s viacerými duchovnými celonočné bdenie, pozostávajúce z veľkého povečeria a sviatočnej utrene. Na druhý deň 7. januára zavítal opäť do Katedrálneho chrámu, aby tam odslúžil sviatočnú sv. liturgiu. Pri vchode do chrámu ho privítal duchovný správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, ktorý vyjadril radosť z toho, že spoločne oslávia Christovo Narodenie a zaželal mu duchovné prežitie sviatku.

Spolu s vladykom Rastislavom sv. archijerejskú liturgiu slúžili duchovní otcovia – správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Alexander Cap, mitr. prot. Peter Kormaník, mitr. prot. Štefan Pružinský, protodiakon Ján Husár a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav: "Iisus Christos prijal na Seba nielen podobu, ale celého človeka so všetkým, čo k tomu patrí. Leží na slame v jasliach pre dobytok v jaskyni – stajni, ale nenechajme sa oklamať zdanlivou bezmocnosťou Novorodenca - v betlehemských jasliach leží Stvoriteľ vesmíru.” Poukázal na to, aké dary priniesli Christovi tí, ktorí boli pri jeho Narodení. "Anjeli prinášajú Hospodinovi spev a On ho prijíma, pretože je to spev z čistých úst. Aj my Ho oslavujeme, ale naše ústa nie sú čisté. Tými istými ústami ospevujeme Boha i odsudzujeme či preklíname svojho blížneho, ktorého On stvoril – dokážeme nimi síce povedať veľa dobrého, ale aj zapríčiniť mnoho zla,” povedal. Napriek tomu však podľa jeho slov môžeme naše srdcia urobiť novými betlehemskými jasľami. "Môžeme to urobiť cez pokánie. Mali by sme si uvedomiť, že štyridsať dní Roždestvenského pôstu ako príprava na samotný sviatok nám nebolo daných náhodou. Cez pôst a modlitby, ale hlavne cez pokánie môžeme aj dnes po viac než dvetisíc rokoch od tejto udalosti urobiť naše srdcia novými betlehemskými jasľami, v ktorých Christos s radosťou spočinie,” povedal v kázni vladyka.

Dôležité je podľa jeho slov to, či človek pociťuje duchovnú radosť z Christovho Narodenia. "Svätý Teofán Zátvorník hovorí, že to, či človek pociťuje alebo necíti v deň Christovho Narodenia duchovnú radosť, je znakom toho, či duchovne žije alebo zomrel. Ak sme duchovné živí, ak vidíme svoju duchovnú úbohosť a hriešnosť, nemôžeme dnes nepociťovať radosť z Narodenia Spasiteľa. Ak sme však duchovne mŕtvi, tento deň je pre nás taký istý ako dni predtým či potom,” dodal vladyka.
Na záver vladyka zaželal všetkým veriacim pokojné a duchovné prežitie sviatkov. "Daj nám, Bože, pocítiť pravú duchovnú radosť z novonarodeného Spasiteľa. Nech sa táto radosť zmení na ozajstný kresťanský život. Nech vás novonarodený Spasiteľ, Jeho Matka i všetci svätí sprevádzajú a posilňujú na ceste do Božieho Kráľovstva,” dodal.

V nasledujúcich dňoch vladyka Rastislav oslávil sviatok Zboru presvätej Bohorodičky a sv. archidiakona a prvého mučeníka Štefana sv. liturgiou v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty