Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Christovho Narodenia v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 7. januára 2024 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav oslávil sviatok Christovho Narodenia sv. liturgiou v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove. Spolu s ním slúžili predstavený katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, jer. Milan Petrisko a archidiakon Maxim (Durila).

Ako povedal v kázni metropolita Rastislav, je veľmi ťažké vyjadriť slovami duchovnú radosť, ktorú každý rok prináša sviatok Christovho Narodenia. „Len pravý Boh – všemohúci Stvoriteľ sveta, nazývaný Láska – mohol prísť na svet tak, ako prišiel Christos počas jednej betlehemskej noci. Boh sa zjavil tak, ako nikto nečakal. „Zmenšil sa" a stal sa malým Dieťaťom. Stal sa človekom, aby ľudskej existencii vrátil zmysel, aby vrátil ľuďom nádej na večný život. Z lásky k nám – nielen nešťastným, osamelým a chorým, ale aj namysleným, krutým, hlúpym, arogantným, chamtivým či egoistickým – sa Boh stal človekom rovnakým ako my," uviedol vladyka.

„Svätý a čistý prišiel na svet kvôli hriešnym a poškvrneným. Vzal na seba nielen slabé telo Dieťaťa, ale aj všetky ľudské útrapy, ťažkosti a strachy. I v krajnom ponížení, i v krajnej slabosti zostal Bohom – Láskou. A Svojim Narodením nám vždy znova hovorí: „Nebojte sa a nezúfajte: Ja som s vami!", povedal vladyka.

Dnešný deň nie je podľa jeho slov len príležitosťou na výmenu pozdravov a darčekov alebo na rodinné stretnutia, plné pohody a zábavy. „Je to predovšetkým nevyčerpateľný zdroj nádeje – nádeje, že pochopíme, aký zmysel a hodnotu má život každej ľudskej bytosti. Tento deň nám vždy nanovo pripomína, že Boh neopustil svet, v ktorom sme my ľudia nechali vyčíňať sebectvo, závisť, nenávisť, nespravodlivosť, vojny, Naopak, On „tak miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale mal večný život" (Jn 3, 16)," skonštatoval vladyka.

Nádej, ktorú prinieslo Christovo Narodenie, dokáže podľa vladyku prekonať aj tie najväčšie súženia a útrapy. „Dodáva odvahu, posilňuje vytrvalosť, zastáva sa pravdy a spravodlivosti. Spoločne s trpezlivosťou pomáha človeku lepšie využívať sily svojho rozumu a emócií. Otvára priechody a nachádza východiská zo spletitých uličiek medziľudských vzťahov, zdravotných problémov, sociálnych otrasov a chudoby," zdôraznil vladyka.

„Niet na tomto svete človeka, ktorý by nezažil chvíle úzkosti či bolesti. Niet na tomto svete národa, ktorému by sa v priebehu dejín vyhli všetky nepokoje a vojny, tragédie a katastrofy. Aj my – ľudia dneška – musíme bojovať so zúfalstvom, biedou a chorobami. Aj našou dobou otriasajú v mnohých kútoch sveta vojny a napätú situáciu ešte viac zhoršujú cirkevné rozkoly. Skúsme sa na všetky takéto a im podobné situácie dívať z perspektívy, ktorú pre nás otvorila udalosť Vtelenia – Christovho Narodenia. Prispejme každý z nás svojou troškou k tomu, aby aspoň tam, kde to závisí od nás, vládli vždy duchovný pokoj, radosť a súlad," uzavrel vladyka.

Poprial všetkým, aby milosrdenstvo Božieho Syna, ktorý sa kvôli nám ľuďom a pre našu spásu stal človekom, naplnilo nádejou naše srdcia, dodalo nám odvahu a vytrvalosť a celému svetu darovalo mier v novom roku 2024.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove / foto: Internet

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty