Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Christovho Narodenia v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Sviatok Christovho Narodenia v pondelok 7. januára 2019 oslávil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského slávnostnou sv. liturgiou.

V homílii po Evanjeliu všetkých pozdravil slovami: „Sláva v výšnich Bóhu, i na zemlí mír, v čelovícich blahovolénije (Lk 2, 14)! Anjelský chválospev, ktorý kedysi zaznel pri Christovom Narodení a ktorým sa dnes začína každá sv. liturgia, obzvlášť radostne znie práve v tento deň – deň, keď si po roku znova pripomíname Tajomstvo Vtelenia Božieho Slova. Jeho príchod na tento svet v ľudskom tele sa stal najdôležitejšou udalosťou, ktorá zmenila život celého sveta i chod dejín. Christovo Narodenie spojilo nebo a zem, anjelov a ľudí, mágov i pastierov v nevýslovnom údive a radostnej oslave Boha za novonarodené Dieťa – Christa, Spasiteľa ľudského rodu. Slová anjela: sé, blahovistvúju vám rádosť véliju... jáko rodísja vám dnés Spás, Íže jésť Christós Hospóď, vo hrádi Davídovi (Lk 2, 10-11) – tieto slová boli určené nielen betlehemským pastierom, ale i nám – vsím ľúdem, pre ktorých Boh zostúpil na zem, aby sme my mohli vystúpiť na nebesia," povedal vladyka.

„Sv. Teofán vo svojich listoch ustavične pripomína: „Hlavným cieľom nášho života je živé spoločenstvo s Bohom. Práve preto sa vtelil Boží Syn". Ako však toto spoločenstvo dosiahnuť? Prostredníctvom modlitby, pamätania na Boha a upriamenia k Nemu svojho srdca. Vtedy sa celý život modliaceho sa človeka zmení na „neprestajnú radosť v Pánovi. Keď Christos tajomne vstupuje do ľudského srdca, stáva sa Zdrojom lásky a tepla pre ostatných ľudí. A osobitne teraz, na Roždestvo, by sme sa mali usilovať, aby nikto nezostal bez našej dobrej pozornosti, aby sa v tieto sväté dni nikto pri nás necítil osamelým," zdôraznil v kázni vladyka.

Ďalej citoval slová prepodobného abbu Doroteja: „Christos k nám prichádza v podobe človeka. Čokoľvek spravíš pre človeka, spravíš pre Christa". Tieto slová by nám mali pripomínať to, čo je v kresťanskom živote najdôležitejšie.

„Pamätajúc na Božiu lásku, ktorá kvôli našej spáse vzala na Seba ľudské telo a Svojou smrťou na Kríži nám darovala večný život a Nebeské Kráľovstvo, všetkým ľuďom nielen v tejto Roždestvenskej dobe, ale i počas celého nadchádzajúceho roka z hĺbky duše prajem, aby na nich spočinulo Božie požehnanie. Nech nikomu nechýba radosť zo života, dobré zdravie a rodinná pohoda! Prajem každému radostné prežitie Roždestvenských sviatkov a Bohom požehnaný Nový rok!" dodal vladyka.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty