Prešovská pravoslávna eparchia

Sviatok Bohozjavenia a Krstu Iisusa Christa v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V pondelok 19. januára, pri príležitosti sviatku Bohozjavenia a Krstu Spasiteľa slúžil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska svätú liturgiu v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

Spolu s vladykom Rastislavom svätú archijerejskú liturgiu slúžili duchovní otcovia – archim. Serafim (Melnyk), mitr. prot. Alexander Cap, správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Peter Kormaník, mitr. prot. Štefan Pružinský, mitr. prot. Milan Gerka, jerej Rastislav Gerka, protodiakon Ján Husár, jerodiakon Maxim (Durila) a diakon Miroslav Humenský. Liturgiu svojim spevom doprevádzala PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. s kolektívom.
 
Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý poukázal na význam tohto veľkého sviatku. „V dnešný deň počuť z neba hlas Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie" (Mt 3,17), a Duch Svätý sa zjavuje v podobe holubice. Prečo práve v momente Christovho Krstu sa zjavila svätá Trojica? Prečo sa nezjavila, keď Christos učil alebo konal zázraky? Nebolo by to vtedy vhodnejšie? Jestvuje tajomný dôvod, prečo sa tak stalo. Aby sme vedeli a pamätali na to, kde je počiatok našej spásy," povedal vladyka v kázni.

„Svätená voda, ktorú na pripomienku tejto udalosti každoročne posväcujeme, by nám mala počas celého roka pripomínať, kde začína naša osobná spása. Táto voda je pre nás kresťanov veľkou zbraňou, veľkou posvätnosťou. Pristupujme a čerpajme z nej s úctou, aby nám priniesla Božie požehnanie," dodal vladyka.

Po skončení svätej liturgie vladyka posvätil vodu, ktorú si následne veriaci vzali do svojich príbytkov.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty