Prešovská pravoslávna eparchia

Svätenie vody na potoku v Osadnom

Domov   >   Vyhľadávanie
Na sviatok Bohozjavenia alebo Krstu Iisusa Christa je v Pravoslávnej cirkvi zvykom posväcovať vodu. Spasiteľ, keď vošiel do rieky Jordán, nepotreboval od sv. Jána Krstiteľa krst na odpustenie hriechov, ale vstúpil tam, aby posvätil vodu, vzduch a vôbec celú prírodu, a tak im prinavrátil kvalitu, akú mali v Raji. Cirkev každoročne posväcuje vody, aby im prinavrátila pôvodnú kvalitu, akú mali pred upadnutím človeka do hriechu. V pravoslávnych krajinách sa udržiava tradícia posväcovať vodu nielen v chráme, ale aj na riekach. V minulosti tak bolo i v Osadnom, avšak z rôznych dôvodov bola táto tradícia prerušená.

Na druhý deň po už tradičnej spoločnej Bohozjavenskej večeri na Obecnom úrade v Osadnom sa pomaly začína na našej cirkevnej obci vracať aj táto tradícia a posledné dva roky sme vodu svätili na rieke Udava. Tento rok sme si však mysleli, že sa asi tradícia preruší, keďže dostať sa k vode bolo kvôli množstvu snehu a ľadu veľmi problematické. Vďaka dobrému nápadu určitých ľudí a za pomoci tunajších chlapov sme spoločnými silami skoro ráno urobili prístup k rieke a do ľadu vyrezali kríž. Po svätej Liturgii sme slávnostne posvätili vodu v pripravených nádobách ako aj v samotnej rieke, z čoho mali prítomní veriaci obrovskú radosť. Rovnako ako na Bohozjavenskej večeri i na svätení vody sa zúčastnil zahraničný hosť pán Michail Mačechin z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR z Bratislavy a peknú reportáž o tom spracovala pani Katarína Kleknerová z TV JOJ. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o zachovanie tejto peknej tradície, z ktorej si prítomní odniesli krásne duchovné zážitky.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty