Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie metropolitu Rastislava so srbským biskupom Ignatijom

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sa v pondelok 3. júla 2017 v Prešove stretol s Jeho Preosvietenosťou srbským biskupom požarevačsko-braničevským Ignatijom, sprevádzaným Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom michalovsko-košickým Jurajom a svojim osobným diakonom.

Stretnutie sa konalo v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – Eparchiálnej rady a zúčastnil sa ho i riaditeľ úradu prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.

Vladyka Ignatij informoval metropolitu Rastislava o živote svojej eparchie, ktorá je jednou z centrálnych eparchií sesterskej Srbskej pravoslávnej cirkvi. Podunajská blasť Požarevacu a Braničeva je známa svojimi vinohradmi a produkciou kvalitných vín. Keďže eparchia hraničí s Rumunskom, vladyka Ignatij spomenul i zložitú národnostnú situáciu a pokusy o vytváranie paralelných cirkevných štruktúr zo strán niektorých jurisdikcií.

Vladyka Rastislav sa zaujímal o stav mníšskeho života a monastierov v požarevačsko-braničevskej eparchii a o možné spôsoby spolupráce pri obnove mníšstva u nás. Keďže obaja vladykovia sa pred rokom zúčastnili na Svätom a Veľkom Sneme na Kréte, dotkli sa vo svojom rozhovore i celopravoslávnych otázok a výziev, ktoré stoja pred pravoslávnou Christovou Cirkvou na celom svete v súčasnosti.

V závere stretnutia vladyka Rastislav venoval ako spomienkový dar vladykovi Ignatijovi archijerejský posoch.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty