Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie metropolitu Rastislava s veľvyslankyňou Bulharskej republiky

Domov   >   Vyhľadávanie
V stredu 23. septembra 2015 sa Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, stretol s Jej Excelenciou mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky na Slovensku pani Margaritou Ganevou.

Stretnutie sa konalo v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady. Zúčastnil sa ho tiež tajomník Posvätnej Synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. a vedúci právno-technického oddelenia mitr. prot. Mgr. Michal Švajko.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom a otvorenom duchu. Prítomní sa rozprávali o možnostiach spolupráce a vzájomného spoznávania sa v rámci rozvoja pútnickej turistiky. Jej Excelencia pani veľvyslankyňa priblížila prítomným krásy Bulharska, vrátane histórie jeho starobylých monastierov. Informovala tiež o príprave otvorenia Generálneho konzulátu Bulharskej republiky, ktorý by mal sídliť práve na východnom Slovensku. V rámci stretnutia sa prítomní zaoberali otázkou prípravy osláv významného svätca oboch našich národov, svätého Klimenta Ochridského, ktorého 1100. výročie usnutia si na budúci rok pripomenieme.

V závere stretnutia sa jeho účastníci ubezpečili o záujme čo najužšie spolupracovať vo všetkých oblastiach, ktoré vzájomnú spoluprácu umožňujú.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty