Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie metropolitu Rastislava s veličským biskupom Sionijom

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav sa v utorok 21. marca 2017 v Prešove stretol s Jeho Preosvietenosťou veličským biskupom Sionijom, vikárom vidinskej metropólie Bulharskej pravoslávnej cirkvi, ktorý je zároveň igumenom Trojanského stavropigiálneho monastiera Uspénija Presvjatýja Bohoródicy.

Na stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, sa zúčastnil i riaditeľ Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove mitr. prot. Alexander Cap a osobný tajomník vladyku Rastislava archidiakon Maxim (Durila).

Vladyka Sionij informoval o živote Bulharskej pravoslávnej cirkvi, jej vnútornom usporiadaní, činnosti teologických fakúlt a kňazských seminárov, ako aj misii známych bulharských monastierov. Vladykovi Rastislavovi podaroval knihu o sv. Jánovi Krstiteľovi, ktorá nedávno vyšla ako prvá v plánovanej štyridsaťzväzkovej sérii o najvýznamnejších svätcoch pravoslávnej Cirkvi. Venoval mu tiež sadu modlitebníkov s paralelným textom v cirkevnoslovanskom a bulharskom jazyku, ktoré pre potreby Bulharskej pravoslávnej cirkvi sám zostavil.

Vladyka Rastislav sa zaujímal o pohnuté dejiny Bulharska a súčasný život tamojšej sesterskej pravoslávnej Cirkvi. Ako spomienkový dar na návštevu Slovenska venoval vladykovi Sionijovi ikonu Soboru svätých Karpatskej Rusi, uprostred ktorých sv. apoštolom rovní solúnski bratia Metod a Cyril sú zároveň i najuctievanejšími svätcami Bulharskej pravoslávnej cirkvi.

Obaja vladykovia vyjadrili nádej na skoré opätovné stretnutie u nás na Slovensku, resp. v Čechách a na Morave, alebo na pôde sesterskej pravoslávnej Cirkvi v Bulharsku.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty