Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie metropolitu Rastislava s biskupom supraślianskym Andrejom

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 1. decembra 2022 v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady prijal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých kra-jín a Slovenska Rastislav preosvieteného biskupa supraślianskeho Andreja, sprevádzaného dekanom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD.
Jeho Preosvietenosť Andrej, biskup supraśliansky (dr. hab. Andrzej Borkowski, prof. ChAT) z Kresťanskej akadémie vo Varšave v dňoch 28. novembra - 2. decembra 2022 v rámci výmenného programu akademických mobilít Erasmus+ na PBF PU v Prešove predniesol cyklus prednášok na nasledujúce témy: 

1. Aktivity patriarchálnych exarchov Nikifora Paraschisa Kantakouzinosa a Kyrila Loukarisa v poľsko-litovskom spoločenstve

2. Aktivity konštantinopolského patriarchu Jeremiáša II. Tranosa v poľsko-litovskom spoločenstve

3. Aktivity cirkevných emisárov v poľsko-litovskom spoločenstve na konci 16. storočia

4. Alexandrijský patriarcha Meletios Pigas v poľsko-litovskom spoločenstve

Metropolita Rastislav vyjadril presvedčenie, že návšteva vladyku Andreja ako odborníka na cirkevné dejiny sa stane prínosom pre našu bohosloveckú fakultu a významne obohatí jej študentov o nové poznatky o osobnostiach a dobe, ktorá bola veľmi zložitá v dejinách oboch našich miestnych pravoslávnych Cirkví. Veľká časť stretnutia bola venovaná analýze súčasného diania v pravoslávnej Cirkvi a možnostiam využitia jej historickej skúsenosti v dobách kríz a problémov.Zľava: dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.,
Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav,
Jeho Preosvietenosť biskup supraśliansky Andrej
a tajomník ÚPPE v Prešove mitr. prot. Mgr. Michal Švajko.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty