Prešovská pravoslávna eparchia

Spomienkové stretnutie v Čertižnom

Domov   >   Vyhľadávanie
V obci Čertižné v okrese Medzilaborce sa v sobotu 23. augusta konalo za účasti Jeho Blaženosti vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska spomienkové stretnutie. Bolo pripomenutím si 80. výročia smrti vzácneho človeka, rodomila, obetavého dušpastiera, verného služobníka a vyznávača svätého Pravoslávia o. protopresbytera Irineja Chanátha, ktorý je pochovaný na tamojšom cintoríne.

Vladyka Rastislav tam spolu s duchovnými medzilaboreckého arcidekanátu, ako i tajomníkom Posvätnej synody mitr. prot. Milanom Gerkom a jerodiakonom Maximom (Durilom) posvätil opravený náhrobný kríž a následne odslúžil bohoslužbu parastasu.
Na záver sa poďakoval všetkým, ktorí sa spomienkového stretnutia zúčastnili. „Chcem sa poďakovať príbuzným o. Irineja, ako i všetkým vám, ktorí ste sa tu dnes zhromaždili. Ešte ako duchovný z Detského domova svätého Nikolaja v Medzilaborciach som takmer každý rok prichádzal na jeho hrob, ktorý bol vo veľmi zanedbanom stave. Nemal som však prostriedky na to, aby som ho dal do poriadku. Vzal som si za svoje, že ho dám opraviť, avšak vy ste ma predbehli. Veľmi som sa potešil, keď mi tajomník Posvätnej synody otec Milan Gerka oznámil, že je hrob opravený a že ho mám prísť posvätiť a odslúžiť parastas," uviedol vladyka.

„O. Irinej zažil mnoho prenasledovaní, posmeškov a útokov za to, že sa rozhodol vrátiť k svätému Pravosláviu. Nech bude pre nás aj v dnešnej dobe príkladom toho, ako treba hľadať pravdu a obhajovať a vyznávať ju bez ohľadu na nepríjemnosti, ktoré nás môžu postihnúť. Veľmi sa teším a každému z vás, ktorí ste tu dnes prítomní, ďakujem, že nezabúdate na takýchto ľudí. Ľudia ako o. Irinej sú míľnikmi na dejinnej ceste Christovej Cirkvi. Verím, že dnes zakladáme dobrú tradíciu schádzať sa tu každý rok koncom leta a slúžiť zádušné bohoslužby pri jeho hrobe, lebo modliac sa za odpočinok jeho duše modlíme sa i za svoju spásu," povedal vladyka.

Spomienkovej slávnosti sa okrem duchovných a mátušiek zúčastnili i miestni veriaci a tiež potomok otca Irineja s rodinou pán Juraj Bobák s manželkou a dcérou. Práve oni sa spolu s mitr. prot. Milanom Gerkom pričinili o opravu hrobu.
Po vladykovom príhovore prítomní zaspievali paschálnu pieseň: „Voskresénije Christóvo vídivše..."

Následne sa presunuli do Medzilaboriec, kde sa v Detskom domove svätého Nikolaja konalo posedenie. Vladyka Rastislav tam odovzdal tým, ktorí sa najviac pričinili o obnovu hrobu o. Irineja Chanátha – pánovi Ing. Vladimírovi Bobákovi, manželom Ing. Jurajovi a Eve Bobákovým a pánovi Mikulášovi Pačutovi – ďakovné hramoty.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty