Prešovská pravoslávna eparchia

Spomienka na obete vojen v Osadnom

Domov   >   Vyhľadávanie
Obec Osadné je okrem dokumentárneho filmu režiséra Marka Škopa známa aj kryptou vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tunajším pravoslávnym chrámom. Avšak rovnako ako prvá ani Druhá svetová vojna neobišla obec zďaleka a frontová línia sa tiahla stredom obce aj pred 75 rokmi. V okolí Osadného tak padlo množstvo vojakov a obyvatelia obce na ich obeť nezabúdajú. Súkromný podnikateľ a rodák z Osadného Miroslav Leník dal v parku pri pomníku vojakom z Druhej svetovej vojny postaviť sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa, ktorú do pňa zrezaného stromu vytesal umelecký drevorezbár Miroslav Trnovský.

Slávnostné odhalenie tejto sochy sa uskutočnilo v utorok 24. septembra 2019 za účasti najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku metropolitu Rastislava, prvého tajomníka veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolija Anatolijeviča Tomnikova s manželkou a tretej tajomníčky Márie Alexejevny Veršininej, zástupcu veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Ing. Karola Navrátila, generála Mariána Horského z Klubu generálov, prednostu Obvodného úradu v Snine Michala Vohára, poslancov Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Nadeždy Sirkovej a JUDr. Dušana Hačka, starostov okolitých obcí, predsedu Benjamína Blahu a členov Zväzu protifašistických bojovníkov z Humenného, osadnianskych duchovných – pravoslávneho ThDr. Petra Soroku, PhD. a grécko-katolíckeho Mgr. Michala Galmusa, ako aj rímskokatolíckeho kňaza z farnosti Humenné ThDr. Jozefa Kozáka, žiakov Gymnázia v Snine v čele s riaditeľkou PhDr. Ivetou Lazorovou a ďalších hostí.

Po privítaní hostí starostom obce Mgr. Róbertom Mikuláškom a jeho príhovore odhalil sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa jej darca Miroslav Leník a zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolij A. Tomnikov. Nasledovala slovenská a ruská hymna v podaní dychovej hudby ministerstva vnútra SR a po nich prečítala obyvateľka obce Osadné báseň v ruskom jazyku „Šumjat derevja". Piesňou „Vstavaj strana ogromnaja" vojnové časy pripomenuli členky speváckej skupiny Kalina zo Stropkova pod vedením prot. Miroslava Humeníka.

S príhovormi následne vystúpili: Mária Alexejevna Veršinina za veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, brigádny generál Ing. Karol Navrátil za Ministerstvo obrany SR, Benjamín Blaha za Zväz protifašistických bojovníkov na Slovensku.

Ešte pred kladením vencov k pamätníku Druhej svetovej vojny položili k soche vojaka červené karafiáty žiaci zo sninského Gymnázia. Po ceremónii sa početný zástup prítomných presunul na miestny cintorín, kde metropolita Rastislav posvätil náhrobné kríže dvoch neznámych ruských vojakov z Prvej svetovej vojny. Pred niekoľkými rokmi ich našli v lese náhodní turisti a keďže boli pri nich nájdené krížiky a pravoslávne ikonky, boli identifikovaní ako ruskí vojaci. Ich pozostatky boli exhumované a v októbri 2016 pochované na miestnom cintoríne.

Počas celého podujatia zabezpečoval čestnú stráž a kladenie vencov Vojenský útvar OS SR z Trebišova.

Osadnianske ženy pripravili pre hostí slávnostnú recepciu s bohatými stolmi, ale ešte pred ňou v sále obecného úradu v Osadnom starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško odovzdal ocenenia týmto subjektom a osobám: Veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR „za pomoc pri starostlivosti o vojnové hroby", metropolitovi Rastislavovi „za osobnú a duchovnú podporu", bývalému starostovi obce v rokoch 1971 – 2010 (39 rokov) Ladislavovi Mikuláškovi za „neoceniteľnú celoživotnú pomoc pri rozvoji a šírení dobrého mena obce Osadné", prot. ThDr. Petrovi Sorokovi, PhD. (Pravoslávna cirkevná obec Osadné) za „zásluhu pri zachovaní a obnove krypty vojakov z I. svetovej vojny a neoceniteľnú pomoc pri rozvoji a šírení dobrého mena obce Osadné", Miroslavovi Leníkovi, súkromnému podnikateľovi a rodákovi z Osadného „za sponzorský dar sochy vojaka – Osloboditeľa a neoceniteľnú pomoc pri rozvoji obce". Z rúk Miroslava Leníka si poďakovanie za starostlivosť a rozvoj obce prevzal aj jej starosta Mgr. Róbert Mikuláško.

Počas recepcie zneli vojnové piesne v podaní speváckej skupiny Kalina zo Stropkova a prot. Mgr. Miroslava Humeníka, DiS. art.

Za nádherné počasie počas celého dňa treba ďakovať Bohu a za zorganizovanie tohto krásneho podujatia všetkým jeho organizátorom - ženám z Osadného osobitne za námahu pri príprave jedla pre hostí. Nech Boh zveční pamiatku všetkých padlých vojakov a daruje im blažený odpočinok!

FOTO

Prot. Peter Soroka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty