Prešovská pravoslávna eparchia

Spomienka na národného buditeľa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v Čertižnom

Domov   >   Vyhľadávanie
Adolf Ivanovič Dobriansky bol vynikajúci verejný činiteľ Ruského hnutia Podkarpatskej Rusi, právnik, spisovateľ a buditeľ. Narodil sa 18. decembra 1817 v Rudlove, zomrel 19. marca 1901 v rakúskom Innsbrucku. Pochovaný je v rusínskej obci Čertižné neďaleko Medzilaboriec.

Bol ideológom návratu gréckokatolíkov do pravoslávia, autorom množstva prác, zasvätených histórii, etnografii, náboženskej a politickej situácii v Uhorsku. Bol aj vládnym poradcom vo Viedni a spoluzakladateľ Matice slovenskej. Uznávaný vodca karpatsko-ruského hnutia, organizátor kultúrneho, jazykového a etnického zjednocovania Rusínov s ruským národom, bojovník za práva Rusínov a Slovákov. Pochádzal z uznávaného šľachtického rodu. Hovoril deviatimi svetovými jazykmi. Jeho články boli publikované v Moskve, Paríži, Budapešti, Viedni a iných mestách.

Hoci pravoslávie bolo v čase jeho života administratívne potláčané, v národe stále žilo. Veriaci ľud pri bohoslužbách používal pravoslávne bohoslužobné texty, vyjadrujúce učenie pravoslávnej viery. A. I. Dobriansky vštepoval ľuďom lásku k pravoslávnej Cirkvi a jej tradícii.

Po jeho smrti v rakúskom Innsbrucku ho 26. marca 1901 pochovali neďaleko hrobu jeho priateľa J. I. Stavrovského v Čertižnom. Posledný hold pamiatke Adolfa Dobrianskeho prišli vzdať roľníci okolitých dedín, jeho príbuzní, priatelia aj predstavitelia ruských spoločenstiev rakúskej Rusi. Adolf Dobriansky bol hlavou veľkej rodiny, prakticky všetky jeho deti a vnuci boli známymi osobnosťami ruského hnutia.

Obec Čertižné v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom, Rusínskym záujmovým združením Zabudnutá Čertež, n.o., MO Rusínskej obrody Medzilaboriec a Habury a Maticou Slovenskou zorganizovali v sobotu 17. septembra 2016 podujatie pod názvom „Adolf Ivanovič Dobriansky a jeho odkaz pre súčasnosť".

Pri tejto príležitosti na cintoríne v obci Čertižné gréckokatolícki duchovní odslúžili pri hrobe A. I. Dobrianskeho panychídu. Zo strany pravoslávnej Cirkvi zádušnú bohoslužbu – parastas odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s arcidekanmi mitr. prot. Jánom Novákom a prot. Igorom Kerekaničom, ako aj duchovnými medzilaborecko-stropkovského a humensko-sninského arcidekanátu.

Roland Guba a Peter a Denis Zjatikoví zaspievali v rusínskych krojoch pri hrobe dojímavú pieseň, venovanú A. I. Dobrianskemu. V obecnom dome kultúry sa následne začal slávnostný program, venovaný spomienke na tohto významného rusínskeho buditeľa.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka a finančne ho podporil Úrad vlády SR v rámci podpory kultúry národnostných menšín, Fond na podporu umenia a obec Čertižné.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove / Peter Tričák
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty