Prešovská pravoslávna eparchia

Slovensko navštívil záhrebsko – ľubľanský pravoslávny metropolita

Domov   >   Vyhľadávanie
V dňoch 18. a 19. októbra navštívil Slovensko na pozvanie Jeho Blaženosti vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Porfírij, metropolita záhrebsko – ľubľanský, so svojim sprievodom.

V sobotu večer sa obaja vladykovia spoločne zúčastnili na večerni v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

V nedeľu ráno vladyka Rastislav s vladykom Porfírijom navštívili pravoslávnu cirkevnú obec vo Varadke pri Bardejove. Po vrúcnom privítaní zo strany Julianky Savčákovej v rusínskom a srbskom jazyku sa k nim prihovorila starostka obce Sylvia Chudíková, člen Rady pravoslávnej cirkevnej obce vo Vyšnej Polianke Nikolaj Kusajla a následne miestny duchovný správca prot. Peter Savčák. Ten vyjadril úprimnú radosť z toho, že k nim zavítali obaja vladykovia a rozhodli sa spoločne s nimi osláviť 90. výročie od postavenia dreveného chrámu Pokrova presvätej Bohorodičky vo Varadke.

Svätú liturgiu spolu s vladykami slúžili igumen Pafnutij z Wysovej zo sesterskej Poľskej pravoslávnej cirkvi, jeromonach Nikon zo srbského monastiera Kovilj, miestny arcidekan a duchovný správca cirkevnej obce v Bardejove mitr. prot. Ján Lakata, duchovný správca cirkevnej obce v Brusnici prot. Tomáš Paranič, niekdajší duchovný správca cirkevnej obce vo Varadke a terajší duchovný vo Svidníku prot. Ján Pajkoš, duchovný správca cirkevnej obce v Slovinkách prot. Peter Kačmár, duchovný správca cirkevných obcí v Osadnom a Hostoviciach prot. Peter Soroka, duchovný správca cirkevných obcí v Mikulášovej a Jedlinke jerej Peter Bobák st., duchovný správca cirkevnej obce v Becherove jerej Ján Pilko, jerodiakon Maxim (Durila) a diakon Dragan Radič z Chorvátska.

Kázňou sa k veriacim prihovoril miestny duchovný správca prot. Peter Savčák. Priblížil históriu prvého chrámu z r. 1340, ktorý dal postaviť Feodor Korjatovič. Neskôr v r. 1555 bol v obci postavený ďalší chrám, ten bol však počas 1. svetovej vojny zničený. Podľa rozprávania miestnych ho zničili rakúsko-uhorské vojská, keďže kvôli azbuke ho spájali s Ruskom. Následne si veriaci v r. 1924 svojpomocne postavili súčasný drevený chrám, ktorý v tomto roku oslavuje svoje 90. výročie. Zároveň poukázal na spojitosť medzi Srbskou pravoslávnou cirkvou a našou miestnou cirkvou. „Prečo dnes nestačilo, aby tu bol len náš vladyka? Keď pred viac ako sto rokmi skropila túto zem krv sv. mučeníka Maxima Gorlického, priniesla plody v podobe ľudí, ktorí sa túžili vrátiť do pravoslávnej Cirkvi. V tej dobe bol veľký nedostatok kňazov. Jedného zastrelili, ďalší bol 100 kilometrov ďaleko. Vtedy sa pravoslávnych veriacich v našom kraji ujala sesterská Srbská pravoslávna cirkev. Vyslali k nám tých najlepších vladykov a duchovných. Napr. vladyku Dositeja, ktorý pôsobil v tomto kraji a neskôr bol kanonizovaný, vladyku Damaskina, ktorý bol prvým novodobým mukačevsko-prešovským biskupom. Na našom území pôsobil aj dnes už svätý Justín Popovič. Prečo nám ich Srbská pravoslávna cirkev posielala? Svätý vladyka Nikolaj Velimirovič to vyjadril pri chirotónii nášho svätého mučeníka vladyku Gorazda: „Dnes vám – pravoslávnym ľuďom v Československu – my Srbi nedávame žiaden dar. Vraciame vám to, čo sme pred tisíc rokmi z vašich krajín prijali, ten najväčší poklad – pravoslávnu vieru od svätých Cyrila a Metoda. V časoch, keď bola u vás pošliapaná, sme ju my chránili, a teraz vám ju vraciame." Veľmi sa preto teším, že vladyka Porfírij zavítal do našej malej obce - napriek tomu, že výročie nášho chrámu nie je ktovieako veľké. Veď v Srbsku sú chrámy, ktoré majú po 800 – 900 rokov," povedal v kázni otec Peter.

Na záver sa k vladykovi Porfírijiovi, duchovným, ako i všetkým veriacim prihovoril vladyka Rastislav. Poďakoval sa o. Petrovi Savčákovi za jeho myšlienku pozvať do Varadky vladyku Porfírija. „Teším sa, že vám dnes môžem, drahý vladyka, aspoň v malej miere oplatiť tú lásku a pohostinnosť, ktorú ste nám roky preukazovali – mne osobne rovnako ako mnohým našim duchovným a veriacim – jedným slovom všetkým pútnikom od nás zo Slovenska vo vašom monastieri Kovilj i vo vašom novom pôsobisku v Chorvátsku a Slovinsku. Ďakujem vám za lásku, ktorú ste nám preukázali tým, že ste medzi nás dnes prišli. Nech vás Hospodin Boh vo vašej neľahkej službe posilňuje a požehnáva. Rovnako ďakujem za spoločné modlitby i celému vášmu sprievodu. Pevne verím, že nám Hospodin Boh požehná ešte mnoho spoločných stretnutí," uviedol vladyka Rastislav. Pozdravil tiež všetkých obyvateľov obce Varadka a povzbudil ich, aby boli pevní vo svojej viere. „Kvôli tomu, aká je dnes doba, strážme svoje myšlienky, slová a skutky. Lebo či chceme alebo nie, kvôli nám budú iní buď prichádzať k Christovi, alebo odchádzať od Neho. Majme medzi sebou lásku," povedal vladyka.

Po ňom sa prihovoril vladyka Porfírij, ktorý sa poďakoval za pozvanie a láskyplné prijatie. Rovnako i za slová, ktoré sa týkali Srbskej pravoslávnej cirkvi. „Nie som po prvý raz v tomto chráme, ani na Slovensku. Bol som tu pred 15 rokmi. Už vtedy som mal možnosť spoznať váš zbožný národ a jeho hlbokú vieru. Už vtedy ma jeho láska utvrdila v presvedčení, že Duch Svätý vanie, kde sa mu chce. Sila lásky a viery nezávisí od počtu ľudí, ktorí tu žijú. Z Božej prozreteľnosti som tu bol pred 15 rokmi, a dnes sa znova presviedčam o tom, že Duch Svätý sa v týchto krajoch prejavuje v plnosti viery. Chcem sa vám preto poďakovať, že som dnes mohol byť medzi vami. V Christovi sme jedna Cirkev, jeden národ. Podľa slov apoštola Pavla medzi kresťanmi niet Gréka ani Žida. Aj keď existujú isté národné odlišnosti, všetci patríme do rovnakého organizmu, rovnakého Tela, rovnakej Cirkvi," povedal vladyka Porfírij.

Zároveň poprosil o modlitby za Srbskú pravoslávnu cirkev a všetkých uistil, že aj on bude pamätať v modlitbách na našu miestnu cirkev.

Duchovný správca o. Peter následne obom vladykom odovzdal dary. Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty