Prešovská pravoslávna eparchia

Slávnostná promócia absolventov PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V piatok 28. júna 2019 sa na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnila slávnostná promócia absolventov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Za účasti mnohých vzácnych hostí si absolventi bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v odboroch pravoslávna teológia a sociálna práca prevzali z rúk dekana PBF PU v Prešove prof. ThDr. Jána Šafina, PhD. diplomy o absolvovaní štúdia.

Za PU v Prešove sa slávnostnej promócie zúčastnil prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality, poverený vykonávaním funkcie prvého prorektora doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.

Dekan fakulty vo svojom príhovore spomenul osem rokov vo funkcii dekana. Ako povedal, v súčasnosti už nie sú predsudky v súvislosti so štúdiom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte také, aké boli v minulosti. Na fakulte je možné študovať aj v odbore sociálna práca, kým v minulosti bolo v povedomí ľudí zaužívané, že je to škola pre chlapcov, ktorí sa chcú stať kňazmi. Poukázal tiež na absolventky, ktoré sa uplatnili v mnohých organizáciách v sociálnej oblasti. Podstatou sú však podľa jeho slov hodnoty, ktoré PBF počas celej svojej histórie mala a stále zachováva. Sú nimi láska k blížnemu, pokora, modlitba a pôst.

„V živote človeka nie je nikdy nič náhodné. Rovnako ani štúdium na PBF PU v Prešove nebolo náhodné. Sám Hospodin Boh stál pri nás a mal zámer, aby sme pri štúdiu teológie alebo charitatívnej a sociálnej práce spoznali množstvo fantastických ľudí. Či už to boli naši prednášajúci, zamestnanci fakulty, bratia kňazi, externí alebo denní študenti. Stáli sme sa tak jednou veľkou rodinou. Raz som niekde počula, že ak je šťastná a spokojná mama a ak je šťastný a spokojný otec, sú šťastné aj ich deti. Vedzte, že my sme tie vaše šťastné deti na tejto fakulte boli. Toto obdobie sa však už za niekoľko okamihov ukončí a dnešok napíše symbolickú bodku za touto rozpísanou kapitolou. Jedno je však isté – niečo sa končí, niečo sa začína – taká je „kniha života". Za každou dopísanou kapitolou nasleduje ďalšia, ktorá príbeh dotvára. Verím, že aj po rokoch, keď sa budeme stretávať alebo budete o nás počuť, tak na nás budete právom hrdí. Na naše pracovné výsledky v sociálnej a charitatívnej oblasti alebo na našich bratov kňazov a ich šírenie Svätého Písma a lásky k Spasiteľovi," povedala vo svojom príhovore absolventka Mgr. Ivana Kandráčová a poďakovala sa v mene absolventov pedagógom, zamestnancom fakulty, príbuzným a všetkým, ktorí im akokoľvek počas štúdia pomáhali.

Promočný akt viedol prodekan PBF PU v Prešove pre rozvoj a zahraničné vzťahy PhDr. Andrej Nikulin, PhD. a promótorom bol prodekan pre vzdelávanie prot. doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.

Študenti priložením ruky na žezlo pri prevzatí diplomu zložili predpísaný sľub, v ktorom sľúbili, že ich stálou snahou bude pokračovať v teologickej, výchovnej i charitatívnej činnosti a v praktickom snažení v prospech Pravoslávnej cirkvi a dobro našich národov. Zároveň, že budú dbať cti a práv Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a svoju prácu vykonávať tak, aby dôstojne reprezentovali meno učiteľov a vedeckých pracovníkov fakulty, ktorí ich na ďalšiu profesionálnu životnú cestu pripravili.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty