Prešovská pravoslávna eparchia

Slávnostná inaugurácia nového dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V pondelok 24. júna 2019 sa v rámci Kolégia dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konala v priestoroch fakulty slávnostná inaugurácia nového dekana prot. doc. ThDr. Štefana Pružinského ml. PhD. Kolégium bolo rozšírené o členov Akademického senátu a ostatných zamestnancov PBF PU v Prešove. Na slávnostnom akte sa zúčastnil i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Nový dekan sa ujme funkcie 1. júla 2019. Po ôsmich rokoch v nej vystrieda prot. prof. ThDr. Jána Šafina, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove patrí k najstarším vysokým školám sídliacim v Prešove. Zriadená bola v roku 1950 ako samostatná vysoká teologická škola s pôsobnosťou pre celú vtedajšiu ČSR. V roku 1990 bola prijatá do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 1997 do zväzku Prešovskej univerzity v Prešove.

Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočňuje na piatich katedrách (Katedra biblických náuk, Katedra praktickej a systematickej teológie, Katedra cirkevných dejín a byzantológie, Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce, Katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie). V roku 2012 bol na PBF PU zriadený Inštitút gréckeho jazyka a kultúry.

Zameraním odboru pravoslávna teológia je príprava budúcich kňazov ako odborníkov pre samostatnú duchovenskú, katechizačnú, poradenskú, organizačnú, sociálnu a misijnú službu.

Druhým odborom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove je sociálna práca, ktorá reaguje nielen na dynamiku spoločenských zmien a duchovných potrieb, ale aj na najnovšie trendy ponímania tejto práce vo svete, ktoré implementuje do systému odbornej prípravy.

K modernému vybaveniu fakulty patria od roku 2013 aj patristicko-filologické a sociálno-psychologické laboratóriá.

Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
FOTOGALÉRIA - Zdroj: www.orthodox.sk
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty