Prešovská pravoslávna eparchia

Slávnosti v česť sviatku Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Domov   >   Vyhľadávanie
V dňoch 13. a 14. septembra 2014 sa v Ladomirovej zišli veriaci z celého Slovenska. Konali sa tam dvojdňové slávnosti v česť sviatku Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

Mládežníci ale aj vekovo starší veriaci sa v sobotu vydali na pešiu púť do Ladomirovej zo stropkovského chrámu svätých Cyrila a Metoda, kde bola ráno odslúžená svätá liturgia. Púť zorganizovalo Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Po príchode do Ladomirovej sa veriaci spolu s duchovnými a Jeho Blaženosťou vladykom Rastislavom zhromaždili pri studni, kde sa konalo malé posvätenie vody.

Po posvätení vody sa k prítomným prihovoril vladyka Rastislav. Poďakoval im za to, že prišli na toto sväté miesto. Zaželal im veľa duchovných i telesných síl do celonočných bohoslužieb a zároveň všetkým prítomným poprial hojné Božie požehnanie do nového cirkevného roku.

Celú noc sa v chráme konali bohoslužby, ktoré vyvrcholili archijerejskou svätou liturgiou. Zúčastnili sa jej stovky veriacich z blízka i zo širokého okolia. Spolu s vladykom Rastislavom ju slúžili viacerí duchovní otcovia. Kázeň predniesol duchovný Pravoslávnej cirkevnej obce v Starej Ľubovni jerej Peter Polakovič. „Iisus Christos je jediným Spasiteľom sveta. Je Tým, Ktorý mohol spraviť a spravil všetko pre to, aby sa človek vrátil naspäť do spoločenstva s Hospodinom. Vždy však očakával súčinnosť človeka - vyžadoval, aby prejavil svoj záujem. Prvou bola presvätá Bohorodička, ktorá povedala Svoje áno a cez Ňu prišiel Spasiteľ na tento svet ako človek. Ďalším bol svätý Ján Krstiteľ – Predchodca, ktorý Mu pripravoval cestu a hovoril: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské Kráľovstvo" (Mt 3,2). Christos prišiel po pripravenej ceste, aby nám zanechal to, čo nás môže priviesť k Bohu – pokánie. Iba cez pokánie a následné prijatie svätých Tajín môžeme dosiahnuť spásu. Plodom pokánia je nasledovanie Christa. To znamená, že svoje staré hriešne telo pribijeme na kríž a naše nové duchovné telo bude žiť tak, ako nás naučil Christos," uviedol v kázni.

Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu spevom doprevádzal miešaný spevácky zbor chrámu svätej Trojice vo Svidníku.

Na záver sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý sa vrátil k slovám Evanjelia. „Vo svätom Evanjeliu sme počuli, aký „dar" si vyprosila Salome. Z jej „drzosti" by sme si – samozrejme v dobrom – mali vziať príklad. Keď máme narodeniny, želáme si rôzne dary. Nebuďme skúpi voči sebe a žiadajme si ešte väčší dar, než si želala ona. Žiadajme si Samotného Hospodina, nášho Boha a Spasiteľa Iisusa Christa, Jeho prečisté Telo a Krv. To je ten najväčší dar, aký nám môže Hospodin dať – Samého Seba. Mám nesmiernu radosť z toho, že mnohí z vás prežili noc v modlitbách a ráno pristúpili k svätému Prijímaniu. Nič krajšie ste nemohli spraviť," povedal vladyka.

Za jeho slová, ako i účasť sa vladykovi a tiež všetkým duchovným otcom i veriacim poďakoval duchovný správca cirkevnej obce jerej Pavol Kačmár.

Po pomazaní veriacich olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty