Prešovská pravoslávna eparchia

Slávnosť v česť sviatku Usnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 31. augusta 2014 zavítal na pútnickú mariánsku horu v Ľutine Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Od soboty večera sa tam konali bohoslužby v česť sviatku Usnutia presvätej Bohorodičky.

Za účasti množstva veriacich tam vladyka Rastislav odslúžil spolu s viacerými duchovnými z rôznych cirkevných obcí Prešovskej pravoslávnej eparchie archijerejskú svätú liturgiu, počas ktorej spieval cirkevný zbor zo Sabinova pod vedením správcu cirkevnej obce v Kručove a Lomnom jereja Miroslava Humeníka.

Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav. Poukázal na to, že presvätá Bohorodička, napriek tomu, že usnula, nikdy z tohto sveta neodišla. „Keď človek zomrie, jeho telo uložia do hrobu a jeho duša odchádza k Bohu. Pred smrťou presvätej Bohorodičky Hospodin k Nej poslal archanjela Gabriela, aby Jej zvestoval, že sa blíži čas Jej odchodu z tohto sveta. Tá to oznámila apoštolom a začala sa pôstom a modlitbou pripravovať na Svoj odchod. Hovorí sa, že na jej pohrebe boli prítomní takmer všetci apoštoli, ktorých neviditeľná Božia moc zhromaždila zo všetkých strán sveta k smrteľnému lôžku Bohorodičky, až na apoštola Tomáša, ktorý z Božej prozreteľnosti prišiel opäť neskôr. Nebol pri Jej Usnutí, ani na Jej pohrebe. Prišiel až na tretí deň, keď už bola pochovaná, a tak prosil ostatných, aby odvalili kameň z hrobu v Getsemanskej záhrade, kde bola pochovaná, lebo veľmi túžil ešte aspoň raz uvidieť Jej prečisté telo. Avšak tak ako sa už raz stalo pri hrobe Jej Syna, ani Jej telo nebolo na tretí deň v hrobe nájdené. Posvätné Podanie hovorí, že v ten istý deň večer, keď sa apoštoli modlili pred jedlom a ako zvyčajne oslavovali najsvätejšiu Trojicu, zjavila sa pred nimi v nebeskej sláve presvätá Bohorodička a povedala im: „Nesmúťte nad Mojim odchodom – Ja budem s vami až do skončenia vekov." Jej Syn Ju pod Krížom spravil Matkou svätého apoštola Jána a celého ľudského rodu, a Ona na to pamätá i po Svojom zdanlivom odchode z toho sveta – vravím zdanlivom, lebo cez Svoju materinskú lásku a opateru rodu kresťanov v skutočnosti nikdy z tohto sveta neodišla," povedal v kázni vladyka.

„Napriek tomu akí sme, napriek tomu, že i viera v nás vysychá, i láska sa vytráca, Ona po dnešný deň zahŕňa Svojou materinskou láskou zbožných i bezbožných, veriacich i neveriacich. Myslím si, že niet medzi nami nikoho, kto by aspoň raz v živote nepocítil Jej lásku a pomoc. Jej život ťažko osláviť ľudskými slovami, lebo všetci svätí Otcovia, ktorí písali o presvätej Bohorodičke, poukazovali na Ňu ako na najsvätejšiu z ľudského rodu. Zdá sa mi, že celá veľkosť presvätej Bohorodičky sa skrýva v Jej pokore a krotkosti. Vždy nasledovala Svojho Syna. Hoci Evanjeliá o nej hovoria zriedkavo, v skutočnosti Ho vždy sprevádzala. Neopustila Ho ani pod Krížom, kedy Ho opustili takmer všetci – veď ako by mohla Matka opustiť Svoje trpiace Dieťa? Vraví sa, že po Vozneséniji Svojho Syna presvätá Bohorodička často navštevovala a dlho sa modlila na všetkých miestach, ktoré boli spojené so Životom, ale najmä s Utrpením a Smrťou Jej Syna. Obzvlášť rada mala Getsemanskú záhradu. Skrýva sa v tom veľké tajomstvo. Aj keď boli muky Christa na Kríži neopísateľné, zdá sa mi, že najťažšie chvíle prežil v Getsemanskej záhrade – ľudský strach z utrpenia a smrti, nad ktorým však zvíťazil. Mam pocit, že práve preto mala presvätá Bohorodička tak rada toto miesto. Aj na ikonostase v tunajšom chráme som si všimol ikonu Christa, Ktorý je vyobrazený ako Zmučený. Nie je to náhoda. Medzi Christovým Utrpením na Kríži a Usnutím Jeho Matky je mystická súvislosť. Náš Hospodin Iisus Christos Svojim Krížom zničil smrť. Presvätá Bohorodička Svojim Usnutím ukázala, čo čaká celý ľudský rod. Bola vzkriesená a jej prečistá Duša bola znovu spojená s Jej nepoškvrneným Telom. Bola vzatá tam, kde najviac chcela byť, kde Jej je najlepšie – do blízkosti Svojho Syna...," povedal vladyka. To podľa jeho slov čaká i každého kresťana, ktorý naozaj miluje Boha a chce byť v Jeho blízkosti. „Často sa hrdíme tým, že sme kresťania, ale naše slová a skutky svedčia o inom. Ak by sme sa pozreli do svojho srdca, našli by sme tam lásku k Bohu a blížnym? Ak áno, nemáme sa čoho báť. Ak sme ako ľudia slabí a hriešni, no naše srdce nás tiahne k Bohu a blížnym, verte, že Hospodin pomôže a nájde spôsob, ako nás spasiť. Ak je však v našom srdci namiesto lásky egoizmus, nenávisť voči blížnym, falošná zbožnosť, ktorá sa prejavuje v dlhých modlitbách a častej návšteve chrámu, ale nijako sa neprejavuje v našom záujme o problémy a starosti ľudí, ktorí sú okolo nás – začnime sa báť, pretože takáto zbožnosť nám bude skôr na odsúdenie, ako na spasenie. Mnohí svätí vravievali: „Tvoja spása sa ukrýva v tvojom blížnom." Cez našich blížnych, cez ich problémy, ktoré im pomôžeme vyriešiť, cez ich starosti alebo núdzu, ktoré im pomôžeme prekonať – len tak vždy dosahovali a budú dosahovať spásu pravoslávni kresťania. Na toto by sme nemali zabúdať. Je paradoxom, že kresťania dnešnej doby, materiálne oveľa bohatší ako kedysi, hoci majú možnosť činiť dobre, zatvrdzujú svoje srdcia a nevenujú sa dobročinnosti. Nechceme vidieť problémy iných, zaujímame sa len sami o seba. Preto všetci, ktorí stojíme dnes na tomto svätom mieste, prosme presvätú Bohorodičku, aby naše srdcia zmäkčila a naplnila láskou k Bohu a záujmom o blížnych," dodal vladyka.

Na záver svätej liturgie sa miestny duchovný správca mitr. prot. Demeter Paster poďakoval vladykovi za jeho krásne slová i návštevu. Rovnako sa poďakoval i slúžiacim otcom duchovným, speváckemu zboru i všetkým veriacim a zaželal im, nech ich presvätá Bohorodička pokrýva svojím mafóriom.

Po jeho príhovore sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a následne sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty