Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s prot. Andrejom Glogovským

Domov   >   Vyhľadávanie
Množstvo duchovných a veriacich z viacerých arcidekanátov Prešovskej eparchie vo štvrtok 10. januára 2019 v сhráme sv. Trojice vo Svidníku vyprevadilo na poslednej ceste duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Šarišské Čierne prot. Andreja Glogovského, ktorý v piatok 4. januára 2019 odovzdal vo veku 71 rokov svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi.

Zádušnú sv. liturgiu a obrad kňazského pohrebu viedol riaditeľ ÚPPE ER v Prešove mitr. prot. Alexander Cap. Kázňou sa k prítomným prihovoril duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Medvedie jer. Marián Derco, ktorý vyzdvihol osobnosť o. Andreja a jeho pevnú vieru, ktorú preukázal obzvlášť v pohnutých rokoch povojnových dejín našej miestnej Cirkvi. Rozlúčkový príhovor predniesol arcidekan pre okres Svidník a miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Sovič. Nekrológ prečítal tajomník ÚPPE ER v Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Ján Kuzan.

Telesné ostatky prot. Andreja Glogovského boli uložené do zeme na cintoríne vo Svidníku.

Nekrológ

Zosnulý prot. Andrej Glogovský sa narodil 23. októbra 1947 v roľníckej rodine v obci Kalná Roztoka v okrese Snina.

Po absolvovaní národnej školy v rodnej obci a meštianskej školy v obci Klenová nastúpil v roku 1964 na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove do jednoročného prípravného kurzu a po jeho absolvovaní postúpil do prvého ročníka fakulty. Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte úspešne ukončil v roku 1969.

27. júla 1968 na konci tretieho ročníka štúdia sa oženil s Irenou Bukajovou, s ktorou spoločne vychovali dvoch synov.

23. októbra 1968 vo štvrtom ročníku štúdia ho preosvietený vladyka Nikolaj v kaplnke úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie vysvätil na diakona a 14. novembra toho istého roku ho v kaplnke Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove vysvätil na kňaza.

Prvou cirkevnou obcou, na ktorej pôsobil od 1. decembra 1968, bol Šapinec v okrese Svidník. Od 1. júla 1969 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Osadné v okrese Snina. Od 1. októbra 1981 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Mikulášová v okrese Bardejov. Od 1. júna 1997 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Šarišské Čierne a zároveň poverený administráciou cirkevnej obce Dubová, a to do 10. júna 2004 a potom znova od 22. mája 2011 do 1. januára 2014. Duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Šarišské Čierne zostal až do posledného dňa svojho pozemského života.

V duchovenskej činnosti pôsobil zosnulý prot. Andrej Glogovský 51 rokov.

Počas svojej práce vo vinici Christovej bol postupne vyznamenaný právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej a právom nosenia zlatého kríža s ozdobami.

Blažénnyj pokój, i víčnaja jemú pámjať!

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty