Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Michalom Begom

Domov   >   Vyhľadávanie
V chráme sv. Ducha v Medzilaborciach sa v piatok a sobotu tohtoročného Svetlého týždňa (29. – 30. apríla 2022) uskutočnila modlitebná rozlúčka s mitr. prot. Mgr. Michalom Begom. Svoju nesmrteľnú dušu odovzdal Stvoriteľovi vo štvrtok 28. apríla vo veku 88 rokov. Obrad kňazského pohrebu vykonal dekan pre okresy Stropkov a Medzilaborce prot. Mgr. Pavol Bobák za účasti viacerých duchovných, príbuzných a veriacich zo širokého okolia.

V piatok 29. apríla 2022 večer bol odslúžený parastas s čítaním Evanjelií. Počas neho sa kázňou prihovoril prítomným duchovný správca PCO vo Varadke prot. Mgr. Peter Savčak, PhD., ktorý rozpovedal o tom, ako mu stretnutie s o. Michalom Begom zmenilo život (o. Peter Savčak ako diakon slúžil v Medzilaborciach).

V sobotu 30. apríla 2022 o ôsmej ráno sa začala sv. liturgia, po ktorej bol vykonaný obrad kňazského pohrebu. Dekan Mgr. Pavol Bobák prečítal nekrológ. Kázňou sa k prítomným prihovoril miestny duchovný správca prot. Mgr. Alexander Zalevský, ktorý hovoril o zážitku žien myronosíc a učeníkov Christa, čo prišli vzdať poslednú úctu svojmu Učiteľovi, splniť si svoju povinnosť a obriadiť Jeho telo. S podobnými pocitmi vyprevádzame o. Michala Begu, ktorý bol pre nás všetkých blízkym a drahým človekom, ktorý každého, čo k nemu prichádzal, vítal s úsmevom na tvári a slovami: „Zlatko moje!"

V závere pohrebu sa o. Jozef Balberčák v mene zosnulého rozlúčil s príbuznými a známy-mi a poprosil všetkých o modlitby za odpočinutie jeho duše. Obľúbené slová o. Michala Begu „zlatko moje" prirovnal k slovám prepodobného Serafima Sarovského, ktorý všetkých pozdravoval slovami: „Christós voskrése, radosť moja!" Ako povedal, ak by sme ich aplikovali na o. Michala Begu, zneli by: „Christós voskrése, zlatko moje!"

Duchovný správca PCO v Medzilaborciach Mgr. Alexander Zalevský vyjadril vďaku rodine zosnulého za pripravené pohostenie a všetkým prítomným duchovným, kurátorom, speváckemu zboru a miestnym veriacim za aktívnu pomoc pri organizácii pohrebu duchovného, ktorý v Medzilaborciach slúžil 34 rokov.

Víčnaja jemú pámjať! Christós voskrése!

prot. Mgr. Alexander Zalevský
duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Medzilaborciach 

Nekrológ

Vážení prítomní, dôstojní duchovní otcovia, smútiaca rodina, bratia a sestry v Christovi!

Zišli sme sa dnes, aby sme sa modlitebne rozlúčili a odprevadili do večnosti mitroforného protojereja Mgr. Michala Begu, ktorý vo veku nedožitých 89 rokov svojho pozemského života odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi. Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s jeho kňazskou službou v Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Nebohý mitroforný protojerej Michal sa narodil 10. mája 1933 v obci Parihuzovce v sninskom okrese. Po dosiahnutí základného vzdelania a ukončení stredoškolského štúdia úspešne absolvoval Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove. Do manželského zväzku vstúpil s Katarínou Kuzmovou, s ktorou spoločne vychovali dcéry Natašu a Svetlanu.

17. júla 1954 bol v chráme Sv. Ducha v Michalovciach preosvieteným Metodom, biskupom michalovským vysvätený na diakona a 18. júla 1954 bol vysvätený na kňaza.

1. marca 1954 bol ustanovený za pomocného duchovného Pravoslávnej cirkevnej obce v Pichnom (okr. Snina) preosvieteným Alexejom, biskupom prešovským. 1. októbra toho istého roku bol ustanovený za duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Ladomirovej (okr. Svidník).

V r. 1957 bol prešovským biskupom Dorotejom ustanovený za špirituála na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove.

4. októbra 1958 bol vyššie uvedeným biskupom exkardinovaný do Michalovskej eparchie. Pôsobil v pravoslávnych cirkevných obciach v Lastovciach a Brezine (okr. Trebišov). 15. októbra 1959 bol ustanovený za administrátora cirkevnej obce v Nižnom Žipove (okr. Trebišov).

1. februára 1960 bol poverený dočasnou administráciou cirkevnej obce vo Veľkej Trni v trebišovskom arcidekanáte. 8. apríla 1961 bol ustanovený za dekana a 29. októbra bol ustanovený za arcidekana v Michalovskej eparchii. 1. marca 1962 bol poverený administrovaním cirkevnej obce Veľaty. 1. marca 1964 bol poverený administrovaním cirkevnej obce v Luhyni. 29. júla 1967 bol opätovne exkardinovaný do Prešovskej pravoslávnej eparchie a 1. septembra 1967 bol preosvieteným biskupom Nikolajom ustanovený za duchovného správcu pravoslávnej cirkevnej obce v Medzilaborciach.

Od 1. augusta 1970 zastával funkciu okresného arcidekana pre okres Humenné.

24. septembra 1974 ukončil svoje pôsobenie vo funkcii arcidekana z dôvodu odňatia štátneho súhlasu pre túto funkciu.

10. decembra 2001 bol arcibiskupom prešovským Nikolajom ustanovený za duchovného správcu pravoslávnej cirkevnej obce vo Valentovciach. 1. apríla 2008 bol arcibiskupom prešovským Jánom ustanovený za duchovného správcu pravoslávnych cirkevných obcí vo Výrave a Oľšinkove, následne za správcu pravoslávnych cirkevných obcí v Zbudskej Belej a Valentovciach. Koncom r. 2008 bol ustanovený za duchovného pravoslávnej cirkevnej obce v Medzilaborciach, zodpovedného za činnosť v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach.

Počas svojej kňazskej služby bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb (29.4.1959), právnom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej (1967), právom nosenia zlatého kríža s ozdobami (26.9.1975) právom nosenia palice a právom nosenia mitry. 23. novembra 2014 mu arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav udelil právo nosenia druhého kríža.

Zosnulý mitroforný protojerej Michal pôsobil v kňazskej službe úctyhodných 61 rokov.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty