Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Jurajom Sičákom

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 26. novembra 2019 sme sa rozlúčili s mitr. prot. Jurajom Sičákom (nar. 23. marca 1951 – zom. 24. novembra 2019), duchovným správcom pravoslávnych cirkevných obcí Ubľa a Brezovec.

Na poslednej ceste ho prišli odprevadiť Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Rastislav, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, množstvo kňazov Prešovskej a Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie a veľký počet veriacich.

Pohrebné obrady sa začali v pondelok 25. novembra 2019 v podvečer parastasom a čítaním sv. Evanjelií. V utorok 26. novembra 2019 ráno bola odslúžená zádušná sv. liturgia a vykonaný obrad kňazského pohrebu. K veriacim, ktorí sa zišli v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Ubli, sa v kázni prihovoril mitr. prot. Sergej Cuper (duchovný správca PCO Driečna a Suchá). Nekrológ prečítal tajomník ÚPPE ER v Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Ján Kuzan. Rozlúčkový príhovor predniesol mitr. prot. Ján Biloruský (duchovný správca PCO Klenová a Ruská Volová). K prítomným sa tiež prihovorila starostka obce Ubľa pani Nadežda Sirková.

Všetky príhovory boli veľmi emotívne. Humorné spomienky sa striedali s bolestnými tak, ako to bolo v živote o. Juraja. Všetci ho mali radi pre jeho silu ducha a radostný pohľad na život i napriek vážnym zdravotným problémom. O. Juraj tým, že bez reptania toľko trpel, ba pri tom dokonca i žartoval, dal všetkým tým, čo ho poznali, príklad, ako sa možno trpezlivosťou spasiť.

Telesné ostatky mitr. prot. Juraja Sičáka boli uložené do zeme pri chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Ubli.

FOTO

Mgr. Tatiana Kerekaničová

Nekrológ

Zosnulý mitr. prot. Juraj Sičák sa narodil 23. marca 1951 v obci Zboj v okrese Snina.

Základnú deväťročnú školu navštevoval v rodnej obci. Po jej absolvovaní sa prihlásil na Poľnohospodárske odborné učilište v Sabinove, po druhom ročníku ktorého bol preložený do Valtíc na Morave, na tamojšiu Strednú poľnohospodársku technickú školu, ktorú ukončil v roku 1971 maturitnou skúškou. V tom istom roku sa prihlásil na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove, ktorú absolvoval v júni 1975.

9. augusta 1975 sa oženil s Annou Semančíkovou, s ktorou spoločne vychovali štyri deti.

19. augusta 1975 bol vladykom Nikolajom v Katedrálnom chráme v Prešove vysvätený na diakona a 24. augusta toho istého roka bol vladykom Nikolajom vysvätený na kňaza.

Po vysviacke bol od 15. novembra 1975 ustanovený za duchovného správcu PCO Mikulášová v okrese Bardejov.

Od 1. septembra 1978 bol otec Juraj ustanovený za duchovného správcu PCO Ubľa. Po dvoch rokoch mu bola pridelená administrácia PCO Hrabová Roztoka. Od 15. septembra 1995 mu bola pridelená administrácia PCO Brezovec a od 10. augusta 2000 mu bola pridelená i administrácia PCO Michajlov. V spomínaných cirkevných obciach otec Juraj pôsobil do 1. apríla 2014, kedy bol pre PCO Michajlov a Hrabová Roztoka ustanovený nový duchovný správca.

Zosnulý otec Juraj ťažko skúšaný chorobami pôsobil v duchovenskej činnosti 44 rokov nielen ako duchovný správca, ale i ako dekan pre sninsko-humenský arcidekanát. Takisto pôsobil v komisiách Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady.

Počas svojej práce vo vinici Christovej bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami, právom nosenia mitry a právom nosenia druhého zlatého kríža s ozdobami.

Blažénnyj pokój, i víčnaja jemú pámjať!
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty