Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Jánom Lakatom

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 3. novembra 2020 podvečer odovzdal svoju dušu Hospodinovi v 83. roku svojho pozemského života správca cirkevnej obce Bardejov, arcidekan, mitroforný protojerej, ale najmä v plnom zmysle tohto slova – duchovný otec Ján Lakata. Mnohí z nás isto pocítili, ako osireli jeho odchodom. Málo ľudí na zemi bolo tak pripravených na svoju smrť, ako bol otec Ján. Ale neboli sme na to pripravení my – stále sme sa nádejali, že z lôžka choroby sa opäť vráti do chrámu medzi nás. Božia vôľa však bola iná. Pýtame sa sami seba, prečo práve teraz, keď platia rozličné opatrenia a obmedzenia. Vari si nezaslúžil na svojom pohrebe prítomnosť všetkých, ktorých ovplyvnil svojim životom? Zdá sa nám to možno až nespravodlivé voči jeho pamiatke.

Možno to bol jeho posledný počin, ako ľudí priviesť do chrámu, ako zmnožiť modlitby v tieto pochmúrne dni, ako osvietiť naše myšlienky spomienkami na všetko dobré, čo vykonal počas svojho života. Jeho odchod zastavil na chvíľu naše náhlenie, ponosovanie, nadávanie, nespokojnosť. Smútime, ale ďakujeme Bohu, že sme mali takého duchovného otca – láskavého i prísneho, starostlivého a pozorného, milujúceho. Bol ozajstným pastierom, ktorý pamätal na každú zverenú mu ovečku.

Spomínajme na neho a modlime sa. On bude za nás všetkých zaiste i naďalej každý deň slúžiť sv. Liturgiu v nebeskom Kráľovstve so Svojím Spasiteľom.

«Bože, Ty si náš Spasiteľ, preto Ťa prosíme: zhliadni z výšky Svojho svätého príbytku na našu modlitbu a rozpomeň sa vo Svojej milosti na toho, ktorý pre nás spravil toľko dobrého – nášho duchovného otca, ktorý odišiel k Tebe. Ukáž mu moc Svojej dobroty a prejav Svoje nevýslovné milosrdenstvo, prepáč mu a odpusť jeho hriechy a zaštíť ho Svojou spravodlivosťou. Udeľ mu, Pane, nebeské Kráľovstvo a večné odpočinutie, lebo pomáhal nám i našim blízkym v núdzach a tiesňach, v súženiach a bolestiach, a nadeľoval nás dobrom z hojnosti Tvojich darov. Preto Teba, večné Dobro, prosíme: odplať mu stonásobne za jeho dobrodenia – za dobro pozemské nebeským, za to, čo je časné, tým, čo je nepominuteľné, a udeľ mu večné odpočinutie, lebo on nás učil i skutkom milosrdenstva, pokory, poníženosti, trpezlivosti a zdržanlivosti, vdychoval do nás ducha pokoja a lásky, dával nám dobré rady a dobrý príklad kresťanského života. Najmilosrdnejší Pane, daruj mu vidieť nehasnúce svetlo Tvojho Kráľovstva a nakŕm ho z Tvojho nebeského stola, lebo on v Tvojom mene sýtil naše hladné a smädné duše.»

Nekrológ

S manželom, otcom, bratom a starým otcom mitr. prot. Jánom Lakatom sa duchovní a veriaci modlitebne rozlúčili v sobotu 7. novembra 2020 v chráme sv. Serafima Sarovského v Bardejove.

Zosnulý mitr. prot. Ján Lakata sa narodil 20. októbra 1937 v obci Vagrinec (okr. Svidník). V povojnových časoch, od roku 1946, začal chodiť do Národnej školy a Meštianky postupne vo Vagrinci, Ladomirovej a vo Svidníku. Po ukončení základného vzdelania nastúpil v roku 1955 na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove. Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte úspešne ukončil v roku 1960.

20. januára 1962 sa oženil s Alžbetou Petrigáčovou, s ktorou spolu vychovali štyri deti.

27. januára 1962 bol vladykom Dorotejom v biskupskej kaplnke v Prešove vysvätený na diakona a 28. januára 1962 v Katedrálnom chráme v Prešove rukopoložený na kňaza. 

Po vysviacke bol od 1. marca 1962 ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Vyšná Olšava (okr. Bardejov).

Od 1. decembra 1964 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Vyškovce (okr. Svidník). 

Od 1. októbra 1969 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Bardejov, a od 15. mája 2020 bol poverený aj pobočnou administráciou obce Zborov (okr. Bardejov). Obidve cirkevné obce spravoval do poslednej chvíle svojho pozemského života.

Od 1. februára 1975 bol ustanovený za arcidekana pre okres Bardejov. Aj túto funkciu vykonával až do posledných chvíľ svojho života.

O tom, že nebohý mitr. prot. Ján Lakata prežil činorodý a bohumilý život, netreba nikoho, kto ho poznal, presviedčať. Zoznam toho, čo vykonal pre pravoslávnu Cirkev nielen v Bardejove, ale i všade tam, kde ho požiadali o pomoc, by bol siahodlhý, preto spomeniem len dva novopostavené chrámy - v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch, ktoré budú ľuďom navždy pripomínať jeho 58-ročné duchovenské pôsobenie a činnosť. 

Počas svojej práce vo Vinici Christovej bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami, právom nosenia mitry a právom nosenia druhého zlatého kríža s ozdobami.

Pohrebný obrad bol vykonaný kňazmi Prešovskej pravoslávnej eparchie pod vedením mitr. prot. Milana Gerku. Smútočnú kázeň predniesol jer. Peter Dobrík, nekrológ prečítal prot. Ján Kuzan, rozlúčkový príhovor k rodine pozostalých predniesol prot. Peter Savčak a záverečný príhovor s poďakovaním sa všetkým zúčastneným na smútočnej rozlúčke mal syn nebohého prot. Mikuláš Lakata.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

FOTO

Zdroj:
Pravoslávna cirkevná obec v Bardejove
Tlačové oddelenie ÚPPE ER v Prešove
Misijný odbor ÚPPE ER v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty