Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Andrejom Mikulaškom

Domov   >   Vyhľadávanie
V chráme Voznesénija Hospódňa v Osadnom sa 2. novembra 2020 uskutočnila modlitebná rozlúčka s mitr. prot. Andrejom Mikulaškom, ktorý 30. októbra 2020 vo veku 83 rokov odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi. Pohrebné obrady spolu s ďalšími duchovnými vykonal arcidekan pre okresy Snina a Humenné mitr. prot. Igor Kerekanič. Telesné ostatky o. Andreja boli uložené do zeme na miestnom cintoríne v Osadnom.

Nekrológ

Zosnulý mitr. prot. Andrej Mikulaško sa narodil v maloroľníckej rodine v obci Osadné (okr. Snina) 3. júla 1937.

Po ukončení Národnej školy a Meštianky v rodnej obci nastúpil v roku 1954 na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove do Jednoročného prípravného kurzu, a po jeho absolvovaní postúpil do 1. ročníka tejto fakulty. Štúdium na PBF úspešne ukončil s vyznamenaním v roku 1959.

3. novembra 1962 sa oženil s Máriou Mandzákovou, s ktorou spolu vychovali dve deti.

26. januára 1963 ho preosvätený vladyka Dorotej v biskupskej kaplnke v Prešove vysvätil na diakona a 3. februára 1963 v Katedrálnom chráme v Prešove na jereja.

Jeho prvým pôsobiskom sa od 15. marca 1963 stala obec Ladomirov (okr. Snina), s pobočnou administráciou obce Kolonica. Od 1. novembra 1963 bol ustanovený za správcu cirkevnej obce Ruské (okr. Snina) a od 15. decembra 1964 mu bola pridelená aj pobočná administrácia obce Veľká Poľana (okr. Snina). V nasledujúcich rokoch bol poverený administráciou obcí Runina, Kalná Roztoka, Stakčín a Starina. Od 1. októbra 1981 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Pichné (okr. Snina), s pobočnou administráciou obce Ruské. Od 1. októbra 1985 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej obce Zboj (okr. Snina). Od 1. apríla 2000 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevných obcí Runina a Ruský Potok (okr. Snina). V tom istom roku bol od 11. decembra ustanovený za duchovného správcu cirkevných obcí Čukalovce a Parihuzovce (okr. Snina). Vzhľadom na svoj pokročilý vek sa rozhodol ukončiť duchovenskú službu Dohodou o ukončení pracovného pomeru ku dňu 15. februára 2019.

V duchovenskej činnosti pôsobil nebohý mitr. prot. Andrej Mikulaško 56 rokov.

Za svoju prácu vo Vinici Christovej bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami a právom nosenia mitry.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

Tlačové oddelenie ÚPPE ER
Misijný odbor ÚPPE ER v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty