Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mátuškou Máriou Kačmárovou

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 28. septembra 2014 nás vo veku nedožitých 72 rokov predišla do večnosti mátuška Mária Kačmárová.

Zádušná svätá liturgia a pohrebné obrady sa konali v utorok 30. septembra 2014 v chráme svätej Trojice vo Svidníku. Zúčastnil sa ich i Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska spolu s viacerými duchovnými. Boli medzi nimi i dvaja synovia mátušky Márie jerej Pavol Kačmár a prot. Peter Kačmár, ktorí pôsobia ako duchovní otcovia v Ladomirovej a v Slovinkách.

Kázňou sa počas pohrebu k smútiacej rodine i veriacim prihovoril vladyka Rastislav. „Počas liturgie som vo svojom vnútri prosil Boha, aby mi daroval slová, ktorými by som mohol aspoň trocha potešiť tých, ktorí sa tu dnes zišli vyprevadiť blízkeho človeka. Je veľmi ťažké slovami zmierniť bolesť, ktorú cítime, keď z tohto sveta vyprevádzame drahého a milovaného človeka. Pred dvoma dňami som stál medzi vami z dôvodu posviacky nového rozpisu svidníckeho chrámu. Túto radostnú udalosť však zakalil smútok, spôsobený správou o telesnom skone mátušky Márie. Ona nás však duchovne neopustila – jednoducho sa pripojila k nebeskému zástupu Božích svätých, z ktorých je zopár vyobrazených i na stenách tohto chrámu" uviedol v kázni.

Život mátušky Márie prirovnal k práve oslavovanej mučenici Sofii, ktorá mala tri dcéry. Rovnako i mátuška Mária spolu so svojim manželom, o. Jánom vychovala troch synov. „Dvaja z nich sú duchovní otcovia. Aj dnes tu stoja a modlia sa pri rakve svojej mamy. Tak ako je mne ťažko svojimi slovami vyjadriť bolesť, ktorú dnes prežívate zo straty svojej mamy, tak i vám bude veľmi ťažké oplatiť všetku lásku, ktorú vám spolu s otcom darovali. Avšak od dnešného dňa, keď sa vaši rodičia stretli vo večnosti, na vašich pleciach, drahí synovia Jaroslav, Pavol a Peter, spočinul kríž, ktorý by ste si mali stále pripomínať – kríž synovskej vďaky za výchovu a lásku, ktorú vám rodičia darovali. Vychovali vás totiž nielen svetsky, ale i duchovne," povedal vladyka.

Telesné ostatky mátušky Márie boli uložené do zeme na cintoríne vo Svidníku.

Víčnaja jéj pámjať!

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty